Fylradar PS-810/F  (1972 - )

 
PS-810/F

Allmänt

Fylradar PS-810 används för kontroll och övervakning av civil och militär flygtrafik inom terminal- och kontrollzoner samt för övervakning av flygtrafiken i berörda luftfartsleder. Radarn, som är tillverkad av den italienska firman SELENIA har ursprungsbeteckningen ATCR 2T (Air Traffic Control Radar). Radarn är tillsammans med reserv kraft- och länköverförings­utrustning installerad i ett betongtorn. Tornbyggnaden är uppförd i sex plan.

 

Med hjälp av klätterhiss kan man nå samtliga plan.

Tornhöjden varierar mellan olika anläggningar från 18 till 23 m.

 

I elverksplanet finns två helautomatiska dieselverk.

 

Radarantennen och vridbordet är skyddade av en radom (plastkupol). Radomen består aven fackverkskonstruktion av triangelformade metallramar i vilka är insatta paneler av specialplast. Förutom att radomen ger förbättrad materiel- och arbetsmiljö eliminerar den också för vindpåkänningarna på antennen. Radomen är tillverkad av den norska firman SELKO. Radomen är resistent mot vindpåkänningar upp till 90 m/sek.

 

Totalt uppfördes åtta PS-810 anläggningar mellan 1972 och 1975.

Kort beskrivning

Radarsändaren är en vanlig pulsradarsändare på L-bandet. Sändaren kan arbeta på 10 fasta frekvenser inom området 1250-1350 MHz.

 

Radarmottagaren inkluderar ett antal system för att optimera nyttosignalen i förhållande till icke önskvärda signaler såsom digital MTI (DMTI), videointegrator, videokorrelator samt programmerbar klotterkarta. Mottagaren är inte störningsskyddad.

 

Radarn som är obemannad fjärrmanövreras från terminal­kontroller (TTC) på bredbandslänk. Kraven på radarns och överföringsutrustningens noggrannhet är mycket stor på grund av att informationen ska tjäna som underlag för PPI-Iandning vid flygplatserna inom terminalområdet.

 

Under 1979 utökades fjärrmanöver- och bildöverföring till flera abonnenter genom smalbandig överföring med hjälp av SBÖ-utrustning.

 

Radartorn, hiss och elkraftutrustning har uppförts av FortF.

Tekniska data

Frekvensområde                    L-band (1260-1350 MHz)

Sändartyp                               Magnetron (avstämbar)

Pulseffekt                                1,8MW

Pulstid                                     1,7 µs/2,0µs

Pulsfrekvens                           793 Hz/680 Hz

Horisontell lobvinkel                1,3°

Brusfaktor                              <4,8 dB

Rotationshastighet                 12/6 varv per minut

 

Radom

Diameter                                16,5 m

Totalhöjd                                12 m

 

Skrivet av Kalle Gardh AEF

 

Källa: PS-810, Historik och erfarenheter. Telub daterad 1989-05-08 (FHT-dokument i pdf-format)