Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Smalbandsöverföring av radarbild. Princip
Smalbandsöverföring av radarbild. Princip

Klicka på bilden för större format!

 

Smalbandsöverföring av radarbild (SBÖ)

 

Överföring av radarbild till en central tillämpades från början med bredbandsöverföring (BBÖ). Överföringen av de olika signalerna från radarstationen skedde med multiplexutrustningar. Som radiolänk användes bland annat RL-81 som var en frekvensmodulerad utrustning. I några fall byggdes koaxialkablar för överföring av radarinformationen.

 

Men BBÖ systemet var ett dyrt och underhållskrävande system som även hade sin begränsning vid längre överföringsavstånd.

 

I mitten av 70-talet infördes ett helt nytt överföringssystem, s.k. smalbandsöverföring (SBÖ). Systemet infördes i första hand för att öka strilsystemets flexibilitet och för att möjliggöra överföring av radarbild vid långa överföringsavstånd. I detta system sker viss behandling av radarinformationen på radarstationen varefter informationen överförs till central som ett datameddelande på talkanaler i befintligt tråd- och radiolänknät i form av ett ”200”-meddelande.

 

Utrustningen fick benämningen Datatransmissionsutrustning 109 (DT-109) och de radarstationer som utrustades med DT-109 var PS-66, PS-65, PS-15 och PS-810.

 

Från början var SBÖ-förbindelsen stelt uppkopplad men i mitten på 80-talet infördes s.k. spridare och uppkoppling över förmedlade förbindelser i ATL vilket medförde att överföringssystemet blev betydligt flexiblare.

 

Skrivet av Kalle Gardh.

Uppdaterat 2019-09-09

 

En utförlig beskrivning av SBÖ, publicerad av FHT, finns i pdf-format här.  (1,3 MB)