Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod

 

 

 

Systemledningsutrustning 6 MHz

 

 

 

Författaren vid utrustningen i Centralen

Författaren vid utrustningen i Centralen

 

 

 

Utrustningen i radaranläggningen

Utrustningen i radaranläggningen

 

 

 

Förstärkarstation

Förstärkarstation

 

 

 

Utrustning i förstärkarstation

Utrustning i förstärkarstation

Bakgrund.

Med flera indatakällor, krav på ökad kapacitet och kvalitet i FTN med mera uppkom krav och behov på fler förbindelser. Projektering och utbyggnad av sådant kostar pengar och tar tid. Ett projekt som provades var att utnyttja koaxialkablar som medger överföring av ett basband 60 kHz - 6 MHz, det vill säga standard för TV-överföring. 

En Systemledningsutrustning 6 MHz anskaffades i mitten av 60-talet från firma David-Andersen Oslo Norge och installerades på den så kallade Södertälje grenkabel och som förband en radarstation i Södertäljetrakten med anläggningen i Bålsta. I kabeln fanns ett par grovkoaxialtuber som kunde utnyttjas.

 

Systemledningen inklusive mellanförstärkarna spänningsmatades med 400 V  AC över kabeln och lokalt nät. Fem mellanförstärkare installerades i speciella hus. Se bild.

 

Beskrivning

På sträckan var mellanförstärkare inlagda c:a varje 9:e km. Systemet överfördes med 6 MHz och vid analog överföring på kabel ställdes det höga krav på kvaliteten på överföringen. Jordtemperaturens växlingar t ex, påverkar mycket. Utrustningen var försedd med en pilotsignal som kände av förändringarna, detekterade dessa och fick styra förstärkaren i form av en återkopplingskrets.

 

Sträckan mättes c:a en gång per vecka första tiden. Till mätningarna användes instrument från Wandel & Goltermann, TFPS resp TFPM, vägandes ca 12-15 kg per styck. Vissa stationer låg på avsevärt avstånd från plogad väg, och att bära dessa två instrument tillsammans med universalinstrument, verktyg och dokumentation ställde stora krav på teknikerns kondition.

Samma var problemet i berganläggningarna. Det fanns ingen möjlighet att köra in med bil utan där fick man gå och bära in allt.

Mätningarna var en komplicerad process, först skulle instrumenten värmas upp, sedan kalibreras och därefter vidtog mätning. Frekvenskurvan skulle följa den specificerade och avvikelser fick kompenseras i förstärkarutrustningen.

 

CVA gjorde inmätning av systemet tillsammans med leverantören och personal från dåvarande TUAB. Systemet följdes upp med mätningar under relativt lång tid därefter.

 

Utrustningen avvecklades i början av 1980-talet då tekniken med smalbandsöverföring av radarinformation etablerats.

 

CVA:s roll

CVA deltog under upphandlingen samt utförde leveranskontroller hos leverantören.

Under systemets operativa tid var CVA huvudverkstad och tekniskt underhållsstöd.

 

Skrivet av Stig Möller

 

Senast uppdaterat 2016-05-25