Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Radiosändare Fmr-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortvågssändare FMR-14

Större bild

 

 

 

 

Fmr-14 US

Större bild

 

 

 

 

Sändarrum Fmr-14B KHS-S

Större bild

 

 

 

 

Fmr-14C KV-sändare

Större bild

 

 

 

 

Log-antenn Horisontell Tx-Rx

Större bild

 

Bildspel

FMR-14 

FMR-14C

 

 

Bakgrund

Radioplan 56 ligger till grund för det Luftoperativa Radionätet LOPRA. Det består av en HuvudStation i fred HS och en KrigsHuvudStation KHS samt 16 UnderStationer US, placerade från Skåne till Norrbotten. Alla stationer hade abonnenter uppkopplade med radiolänk för överföring av tal och fjärrskrift. Se MRX-16
 

Utförande

Fmr-14 var en kortvågssändare med 10 kW uteffekt, som användes till fjärrskrifts-, morsetelegrafi- och telefonitrafik i LOPRA.
 

Fmr-14 hade:

 • Styrstativ STEU 2220

 • Antennväxlare TFUNK AWS 0257 för 2 sändare och 4 antenner för US från AEG Telefunken, Berlin.

 • Antennväxlare TFUNK AWS 0258 för 6 sändare och 10 antenner för HS och KHS från AEG Telefunken, Berlin.

 • Effektförstärkare 208U-10 från Collins Radio, Cedar Rapids USA.

 • Övertonsfilter 635W-1 från Collins Radio, Cedar Rapids USA.

För fjärrmanöver av Fmr-14 fanns manöverapparater och manöversändarstativ med 2 manöversändare på mottagarstationerna.  
I kombination med Rohde & Schwarz Logperiodiska antenner med 10 dB förstärkning på både sändarsidan och mottagarsidan fick man en total systemeffekt på 1000 kW från Fmr-14 sändarens 10 kW.

Under 1960-talet beställdes och levererades 48 Fmr-14, varav 12 sändare installerades på HS med 6 i varje sändarannex och 2 sändare i varje US sändarannex. De första Fmr-14 togs i drift i maj 1964 vid US8 utanför Skövde.

1969 beställdes 5 Fmr-14B till KHS sändarannex 1 och 1973 5 Fmr-14C till KHS sändarannex 2 och uppgradering av Fmr-14B till C. Totalt avskaffades inklusive reserver 58 Fmr-14.

Anpassningen mellan Telefunken och Collins utrustningar iFmr-14 och Fmr-14B utfördes av AEG Telefunken i Berlin.

Anpassningen av Fmr-14C utfördes av SATT Elektronik AB med

 • Nytt styrstativ SATT 1.3114.100 med samma Oscillator TFUNK S STEU 1370 och Modulator MD 7292 m.m. som Fmr-14B

 • Collins effektförstärkare 208U-10A

 • Telefunken antennväxel AWS 0258

 • SATT Elektroniks fjärrmanöversystem SKIM.

LOPRA togs ur operativ drift 30 juni 1987.
I dec 1987 togs beslutet att avvända US2, HS annex 1 och 2 och Us18 i system FREDRIKA för kommunikation med räddningshelikoptrar och Herculesplanen från F7 Såtenäs. Det innebar att Fmr-14 behövde uppgraderas till Fmr-14D med:

 • Dansk Radios styrdel SE-4010-025 som ersatte Oscillator TFUNK 2221

 • Modulator TFUNK 2233

 • Nycklingsenhet TFUNK 2234

I US2 och US18 finns 4 Fmr-14D med ombyggd antennväxel TFUNK AWS 0257 för 4 sändare och 6 antenner.
Totalt finns 14 Fmr-14D.
Anpassningen av Fmr-14D utfördes av Telub Teknik AB.

Tekniska data Fmr-14, Fmr-14B, Fmr-14C och Fmr-14D

 • HF-impedans 50 ohm

 • Frekvensområde 2 – 30 MHz

 • Uteffekt 10 kW

 • Sändningsklasser

  •  Fmr-14, Fmr-14B, -14C: A1, A2, A3, A3A, A3B, A3H, A3J, F1, F4 och F6

  •  Fmr-14D: A1A, H2A (USB/LSB), H3E (USB/LSB), R3E (USB/LSB), J3E (USB/LSB), F1B och B8E (A3B)

 • Övertonsdämpning < -80 dB

 • Intermodulation

  •  Fmr-14, Fmr-14D: < - 38 dB  

  •  Fmr-14B, Fmr-14C: < - 40 dB

CVA:s och FFV:s roll

Prototypkontroller av utrustningarna utfördes hos både AEG Telefunken Berlin och Collins Radio i Cedar Rapids USA. Leveranskontrollerna gjordes hos SATT i Stockholm. Tog fram installationsunderlag, utförde installationerna och driftsättningar.
Som Central verkstad utfördes reparationer på plats och på verkstad. 1970 tog Telub Teknik AB i Växjö över Centrala verkstadens uppgifter.
 

Telub Teknik AB:s roll

Införande av relädrift FUNK (Fjärrmanöver av UNderstation via Kortvåg) och införande av automatisk styrning av radiomateriel STARK (STyrning Av Radiomateriel Kortvåg) vid KHS.

Införandet av system FREDRIKA var klart 1995. Idén till system FREDRIKA lämnade Björn Pettersson in på Fredrikadagen 19 september 1985

F7 använder systemet fortfarande 2020.
 

Bildspel

FMR-14   7 minuter långt

FMR-14C  5 minuter 18 sekunder långt

 
Skrivet av Göran Gustafsson
Senast uppdaterad 2022-06-13