Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                       /-------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiostation Fmr-16

 

Radiostation Fmr-16
Radiostation Fmr-16

 

 

 Fmr-16 Moduluppbyggnad
Fmr-16 Moduluppbyggnad

 

 

 Fmr-16 installerad i manöverbord
Fmr-16 installerad i manöverbord

 

 

Inledning

Radiostation Fmr-16 bestod av Flygradio Fr-16 och en inkopplingsenhet och fanns vid samtliga flottiljer och flygbaser. Den arbetade på VHF-bandet 102-156 MHz och var amplitudmodulerad (AM) samt användes för talsamband med flygplan.

 

Uppbyggnad

Fr-16 var en för Sverige unik radiostation genom att den var den första heltransistoriserade flygradiostationen som utvecklats och tillverkats i landet.
Grundtanken vid framtagning av Fr-16 var att den skulle vara anpassad för både mark- och flyganvändning.
För markanvändning krävdes stor flexibilitet beträffande frekvensbyte.

Fr-16 uppfyllde detta krav genom att oscillatorerna placerades tillsammans med ett HF-filter i en speciell kanalenhet. Varje kanal (frekvens) hade en egen kanalenhet som var förinställd.

 

Sändtagaren kunde bestyckas med fem kanalenheter och dom var lätta att skifta emellan och också att byta.


För flyganvändning däremot var detta krav ej lika stort varför stationen ansågs vara för dyr som flygradio.

 

Samtliga Fr-16 överfördes till markorganisationen där de skulle användas som reservstationer för ordinarie markradioutrustning. Bristen på ordinarie markradio medförde att Fr-16 i många fall fick användas som ordinarie radio.


Sändtagaren var heltransistoriserad och moduluppbyggd och varje modul var inbakad med silikon. Detta gjorde att sändtagaren var miljötålig men efter inbakningen med silikon kunde modulerna ej prestandamässigt justeras.


En teknisk specifikation för markanvändningen hade ömsesidigt framtagits mellan AGA och KFF. Med anledning av att Fmr-16 var en sändtagare fick mottagar- och sändarfunktionerna installationsmässigt skiljas åt genom att ett koaxialrelä infördes som växlade antenningången mellan mottagarantennen och sändarantennen som fanns på olika antennmaster på ett avstånd av 50m.

 

Tillverkning

Prototypen beställdes hos AGA 1959 och utvecklades i Lidingö samt tillverkades i Gävle. Utvecklingstiden med den första heltransistoriserade radiostationen tog tid. Serieproduktionen startade omkring 1963 och det visade sig att storsignalegenskaperna inte innehåll de krav som specificerats. Installationerna med skilda mottagar- och sändarantenner var redan utförda och behovet av radiostationer var operativt stort. Kompromisslösningar med externa bandpassfilter fick göras och runt 1966 godkändes sändtagarna för installation.


Fmr-16 visade sig vara en mycket driftsäker radiostation och som i stort sett var underhållsfri under hela sin livslängd.


Sändtagare Fr-16 ingick i applikationerna Fmr-16, Tmr-16 och Tmr-16B.
Den tillverkades i ett antal av 350 enheter och avvecklades under mitten av 80-talet.
 

FFV/CVA:s roll

FFV/CVA:s roll under framtagning, leverans, installation och vidmakthållning av Radiostation Fmr-16 var stor.
Under de år som sändtagare var under utveckling utförde personal från CVA kontroll av enheten och dess tekniska prestanda.
Leveranskontroll utfördes av CVA personal som var placerad i Gävle.
De speciella anpassningar som gjordes för att integrera Fmr 16 i markradiosystemet togs fram av CVA och som också utförde alla driftsättningarna.
CVA var tekniskt stöd och huvudverkstad för utrustningen under hela dess operativa livstid.

 

Avveckling

Radiostation Fmr-16 avvecklades under andra halvan av 70-talet när Markradiosystem FYL infördes vid flottiljer och flygbaser.
 

Tekniska data

Frekvensområde

103-156 MHz

Kanaldelning

50 kHz

Frekvensnoggrannhet

 ± 30 PPM

Modulering

A3 (AM)

Uteffekt

2 W

Känslighet

≥ 6 dB inom frekvensområdet vid 2,5 µV insignal, 30 %.

 

Skrivet av: Arne Larsson

 

Källor:

Egna erfarenheter och dokument från CVA
Senast uppdaterad: 2013-03-28