Operativ Tidsperiod

 

 

 

Markradiopejl Typ Vc
 

Fast och transportabel Markradiopejl FMRP-5, TMRP-5
 

 

Pejlantennen
Överst antennen för kommunikation

 

Pejlantennen utförande
Större bild

 


Antenndiagram

 

FMRP-5 Kraftaggregat

 

I samband med att de första Mustangerna landade på F16 våren 1945 aktualiserades behovet av pejlutrustning för det helt nya frekvensområdet, 100 till 150 MHz, då betecknat UK- frekvensområdet.

Flygplanen var utrustade med en USA-tillverkad sändtagare SCR-522-A. En roterande omformare försåg SM-enheten med nödvändig strömförsörjning från flygplanets el-system. I detta utförande fick denna flygradio beteckningen FR-7.
För markanvändning vid F16 löstes inledningsvis strömförsörjningen provisoriskt.
Senare tillverkades en nätansluten kraftenhet av ASEA. Detta utförande fick beteckning FMRP-5 (Fast Markradio Pejl).


Behovet vid F16 av pejlutrustningar för detta nya frekvensområde löstes inledningsvis lokalt.
Elmästaren vid flottiljverkstaden Martin Hjulin, utvecklade flygvapnets första VHF-pejl för trafikledarna på F16. Mer om detta här.
Hjulin-pejlen vidareutvecklades i flygvapnet till FMRP-5 som tillverkades vid CVA i ett transportabelt utförande, TMRP-5.
Genom att pejlantennen manövrerades manuellt kom FMR-5 och dess efterföljare FMRP-7 att benämnas handpejlar.
Vid flottiljerna fanns normalt en markpejl i TL-tornet och en i separat pejlcentral. Dessa pejlar gav möjlighet till krysspejling och därmed fastställa positionen för det aktuella flygplanet, en central uppgift för pejlverksamheten.

Skrivet av Stig Hertze
 


Källor:
Beskrivning Markradiopejl Vc
SCR-522-A, Originalbeskrivning (eng) för FR-7
Om Juhlin-pejlen Ur Boken Vingar över Uppland
 


Senast uppdaterat 2018-03-26