Operativ Tidsperiod
 


                                 --------
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Markradiopejl 406  Fmrp 6

Markradiopejlen monterad i hydda

Markradiopejlen monterad i hydda

 

Markradiopejlen monterad på släpvagn

Markradiopejlen monterad på släpvagn

 

Indikatorstationen

Indikatorstationen

 

 

Stationen kallades även automatpejl och fanns i två varianter 406A respektive 406B.

Pejlen användes att från marken pejla in flygplan som sände inom frekvensområdet 102,24 – 147,51 MHz

Mottagaren var en modifierad flygradiomottagare (Fr-12). Det var möjligt att ställa in 504 olika kristallstyrda frekvenser med två vred på indikatorstationens panel. Full känslighet erhölls inom frekvensområdet 110 – 147,51 MHz och något reducerad känslighet inom området 102,24 – 110 MHz.

Bäringsindikering presenterades i form av en bild av antennens strålningsdiagram på ett katodstrålerör. Detta blev en c:a 20° bred cigarrformad lob samt ett indikeringsstreck genom mitten av denna lob. Över skärmen fanns en genomsynlig skala graderad i både bäring och kontrabäring

Pejlnoggrannheten var ± 1,5°.

Antennen hade en stark riktningsverkan och bestod av två system om sex halvvågsantenner placerade på var sin sida av en gemensam reflektormatta.

Antennen roterade med ett varv på tre sekunder.

Hjälpantennen var en halvvågs rundstrålande paraplyantenn med transformator.

Stationen kunde installeras fast i hydda eller transportabel på ett släp

 

 

 

Sammanställt av: K-G Andersson

Senast uppdaterad: 2018-02-28

 

Källor: Krigsarkivet

 

Läs mer:

Beskrivning exkl. bilagor. (Stor pdf-fil 50MB)