Operativ Tidsperiod

 

 

 


Markradiopejl FMRP-8
 

 

Antennutrustningen
Större bild

Indikatorenhet
Större bild
 

FMRP-8 var avsedd som självständigt hjälpmedel för trafikledning på flygbaser. I samverkan med andra pejlar kunde de användas för krysspejling som då automatiskt angav flygplanets position.
Denna automatiska markradiopejl använder sig av dopplerprincipen för bäringsbestämning med dess möjligheter att utöver att vara snabb, ha stor förmåga att undertrycka markreflexer, s.k. återstrålning.
Därmed ställdes mindre kvav på terrängförhållandena vid uppställningsplatsen.
 

Frekvensområde:

103-147 MHz
100-156 MHz med reducerad
känslighet.

Bäringsindikering:

Rättvisande/magnetisk
Bäring Kontrabäring
Rörligt radiellt index mot fast skala

Bäringsnoggrannhet:   

±1° för vertikal polarisation
±2° Vid lika delar vertikal och
horisontal polarisation

Vid anrop på länkfrekvens via flygradio pejlar utrustningen automatiskt och på indikatorns skiva lyser pejlstrecket inom 1 sekund.
För att mera exakt avläsa pejlvärdet, kunde pejlstrecket låsas på pejlat värde under 1-5 sek beroende på i förväg inställt antal sekunder.
Så snart pejlen låst upp var den klar för ny pejling.

FMRP-8 installerades inledningsvis under 1965 på F1, F3 och F5.
Under 1986-1988 byggdes flertalet av FMRP-8 om till FMRP-11

Skrivet av Stig Hertze


Källor:
Flygvapennytt 1965 nr 1  (sidan 20)
Beskrivning Markradiopejl 408 (FMRP 8) (pdf-fil 27MB)

Senast uppdaterat 2018-04-02