Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Radiostation RK-02.

 

RK-02 Kontrollenhet S

 

 

RK-02 Sändarenhet

RK-02 Sändarenhet

 

 

RK-02 Mottagarenhet

RK-02 Mottagarenhet

 

 

RK-02 Likriktarenhet

RK-02 Likriktarenhet

Bakgrund

Behovet av markradio ökade i samband med projekteringen av Stril-60 och Bas-60. Beslut togs om att införskaffa en radio för stridsledning. De första proven med styrdata var avslutade och visade att frekvensmodulering var att föredraga före amplitudmodulering. Valet för den nya radion föll på en modifierad radiostation RK-01 som några år tidigare levererats av Standard Radio & Telefon AB (SRT).

Kraven på AM och FM, specialingång för styrdata och halv-ledarnas intåg medförde att det blev en helt ny radiostation som fick benämningen Radiostation RK-02.

I början av 60-talet beställde Kungliga Flygförvaltningen (KFF) av SRT c:a 400 radiokanaler med separata sändare och mottagare.

Tekniska krav

Beställningen gjordes som ett tillägg till den tidigare RK-01 beställningen. Successivt kom nya krav till som infördes i mötesprotokoll, detta är troligen anledningen till att någon teknisk specifikation inte finns. Det var också innan Flyg-staben utgav Tekniskt Taktiska Ekonomiska Målsättningar (TTEM). Klart var att frekvensområdet skulle vara 103-156 MHz, amplitud- och frekvensmodulering samt LF-ingång på sändaren för styrdata. Enheterna skulle vara uppbyggda som RK-01 enheterna och passa i samma typ av stativ.

Utveckling och leverans

Utvecklingen skedde hos SRT i Ulvsunda Bromma med hel-transistoriserad mottagare och fasmodulator i sändaren. Det var en mycket tidig transistoriserad utveckling som inte var helt problemfri.

Serieleveransen startade 1962 med stativ och kontrollenheter och 1964 med sändar- och mottagarenheter.

Drift

Den första installationen av Radiostation RK-02 utfördes under 1966 och vissa radiostationer finns fortfarande kvar i operativ drift när detta skrivs (2008). Det innebär att RK-02 är den radiostation inom flygvapnet som varit längst i drift. De c:a 400 radiokanaler som inköptes innebär också att RK-02 antals-mässigt var en av flygvapnets mest förekommande radio-stationer. Det ger utvecklingen av RK-02 ett högt betyg som i över 40 år har använts med hög operativ tillgänglighet och låga underhålls- och driftkostnader.

Under den sista 10-årsperioden har antalet operativa radiokanaler avsevärt reducerats i takt med neddragningen av radioanläggningar och därmed gett möjligheten att ”kannibalisera” demonterade utrustningar för att få reserv-delar.   

Teknisk data

Allmänt

 

  Antennimpedans

50 Ω

  Frekvensområde

103—156 MHz  

  Kanalseparation

50 kHz

  Sändningsklass

A2, A3, A3B, F3

  LF impedans

600 Ω

  

Sändarenhet RK-02

 

  Uteffekt

40 W

  Spurious

>70 dB

  Brum och brus

>45 dB vid 100% modulation

  Frekvensstabilitet

<± 3 ppm

  Frekvensnoggrannhet

±15 ppm inom 0 till +45º C

  

Mottagarenhet RK-02

 

  Känslighet

AM: 10 dB (S+N)/N vid 5µv EMK, 30%

 

FM: 25 dB vid 5µv EMK

  Selektivitet

Min 30 kHz vid    -3 dB

 

Max 70 kHz vid -70 dB

 

Max 100kHz vid-90 dB

  Mellanfrekvens

1:a MF  10,7 MHz

 

2:a MF   470 kHz

  Brusspärr

2µv - 200µv

  Bikanaldämpning

>70 dB

  Oscillatorutstrålning

<20µv

 

Mer dokumentation om RK-02 finns i FHT-dokumentet Radiostation RK-02 i pdf-format (1,7 MB).


Sammanställt av Arne Larsson AEF

Uppdaterad 2009-09-09

Källor: Erfarenheter från FMV och CVA