Operativ Tidsperiod

 

Radiolänkutrustning RL-02

 

  

RL-02 i stativ

 

 

 

RL-02 med utfällda enheter

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-02 var en FM-utrustning för överföring av en talkanal inom frekvensområde 163-166 MHz och 171-174 MHz.

Anskaffningsår 1953. Tillverkare Standard Radio och Telefon Sverige.

Utrustningen förekom i två skilda kombinationer:

 • För normal telefonförbindelse med eller utan mellanliggande relästationer.  Vid ändutrustningarna  anslöts förbindelsen till vanliga telefonsystem med abonnentapparater eller växlar för manuell eller automatisk förmedling. Anpassning möjliggjordes i en särskild länkpanel som förekom i flera utföranden.

 • För ls-lgc förbindelse (luftbevakningsstation, ls till luftförsvarsgruppcentral lgc). Med den s.k. gruppterminalutrustningen på lgc kunde trafik utväxlas med 1-3 ls radioutrustningar. Förbindelsen motsvarade upp till tre till lgc  anslutna trådförbindelser i en grupp.

Uppbyggnad

Utrustningen är byggd i 19” paneler som monteras i härför avsett stativ. Ingående enheter är  kraftenhet, sändare, mottagare samt länkpanel eller gruppanel. Vid behov även effektpanel. Antennfilter av kavitetstyp användes för att skydda mottagaren mot icke önskvärda signaler. Skilda antenner och matarkablar användes för sändare resp. mottagare, kopplingen är c:a 20 dB mellan antennerna.

Erfarenheter

Vintertid vid extremt låg utetemperatur hände ibland att koaxialkabelns mittledare krympte så att mittstiftet drogs tillbaka i N-kontakten vid antenn. Snabbreparation blev att med morakniv kapa av några mm av dielektrikumet så att kontakthuset kom lite tillbaka och förbindelsen var igång. En permanent reparation fick utföras vid bättre väder.

 

RL-02 fanns delvis placerad på något speciella platser. Det kunde vara i ouppvärmda byggnader där en funktionskontroll skulle göras på våren. Då slogs utrustningen igång på förmiddagen och fick värma upp och stabiliseras några timmar. På eftermiddagen gjordes förbindelseprov – i sällskap av tusentals nyvakna flugor…

 

Många RL-02 var avstängda och kördes igång när de skulle användas. Men då fungerade dom ofta inte, så vi lät dom vara på jämt, för då fungerade dom.

Effektsteget som fanns på enstaka anläggningar körde vi inte på full effekt, för då höll det inte så länge.

Det fanns en RL-02 som störde den lokala TV-sändningen så den fick vi inte köra igång. Tror det tog ett bra tag innan dom bytt TV-frekvens.

 

RL-02 var från början anskaffad för att användas i den optiska luftbevakningen för anslutning av LS till LGC.  S.k. Radio-LS fanns på platser där Kungliga Televerket inte hade några förbindelser. Framförallt för LS placerade i skärgården. Extremfallet var en RL-02 som vi hade från LS på Gotska Sandön till LGC i Älta utanför Stockholm. Med effektsteg så funkade förbindelsen hyfsat. Men jag minns att den störde TV-mottagningen ute på ön.
RL02 användes även för anslutning av andra mindre abonnenter t ex marina objekt i skärgården (KSRR)  samt inledningsvis som RAPRI-länkar i LOPRA-systemet.

 

RL-02 Antenn

RL-02 Antenn

 

 

Transportabel RL-02

Samtliga bilder FHT

Tekniska Data, allmänt

 • Frekvensomr. för talöverf................300-3400 Hz

 • Systemvärde utan högeffsteg........178 dB

 • Systemvärde med högeffektsteg..188 dB

 • Signal/Brusförhållande S/B...............58 dB (14 µV in)

 • Signal/Brusförhållande S/B...............32 dB (0,7µV in)

 • Signal/Brusförhållande S/B...............25 dB (0,5 µV in)

 • Frekv. område HF, MHz..................163-166 ,171-174

 • Duplexavstånd................................7,92 eller 8 MHz

 • Frekvensstabilitet...........................1kHz  (163-174 MHz)

 • Modulering.......................................FM (smalband)

 • Frekvensdeviation.........................10 kHz  (provtonnivå)

 • Impedans LF...................................600 Ohm

 • Impedans HF (Antennanslutning)..50 Ohm

Sändaren:

 • Uteffekt................................................4 eller 8W

 • Dämpning av ej önskade signaler ...60 dB

 • Provtonnivå LF ingång 1000Hz ....-13.5 dBm (150 mV)

Mottagaren:

 • Känslighet, 20 dB brussänkning……………C:a 0,7µV

 • Brusfaktor…………………………………… 10dB

 • Dämpning av ej önskade HF signaler……...80 dB

 • Provtonnivå LF utgång 1000Hz………….... +21dBm (8,7V)

Effektpanelen

 • Uteffekt………………………………………..40-50 W

 • Ineffekt………………………………………   3 W

Antenn

 • Impedans……………………………………..50 Ohm

 • Öppningsvinkel (3 dB)……………………….± 25°

 • Förstärkning, en antenn……………………..8 dB

 • Förstärkning, två antenner…………………..c:a 11 dB

 • SVF…………………………………………   c:a 1,6 

Kraftutrustning

Nätanslutna utrustningar:

 • Spänning........................................................220 V, 50 Hz

 • Effektförbrukning sändning + mottagning ..235 W

Batterianslutna ls-utrustningar:

 • Spänning……………………………………..6 V

 • Strömförbrukning sändning + mottagning…32-34 A

 

 

Källa:

Radiolänkutrustning RL-02. Beskrivning

 

Kuriosa:

Handhavande av LS-radioutrustning RL-02

 

Sammanställt av Bengt Staaf

Bidrag från Bengt Eliasson och Kenth Kindström
 

Senast uppdaterad 2020-10-30 (Roland Persson)