Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                     /---------------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-42A

M3959-042000

Selenia, Italien

 

 

Radiolänkutrustning RL42A

Bild 1. Radiolänkutrustning RL42A

Bild FHT

 

 

 

Antenn

Bild 2. Antenn

Bild ur FV beskrivning

 

 

 

Sändare A

Sändare A

Bild ur FV beskrivning

 

 

 

Mottagare A

Mottagare A

Bild ur FV beskrivning

 

 

 

Tjänstekanalenheten

Tjänstekanalenheten
Bild ur FV beskrivning

 

Förord

RL 42, M3959-042000, är en heltransistoriserad radiolänkutrustning avsedd för överföring av tal. Utrustningen förekommer i tre olika varianter, nämligen A, B och C. 

Tillverkare av radioutrustningen är Selenia, Italien,  

Variant A beskrivs för sig och varianterna B och C för sig.

 

Inledning

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-42A används för anslutning av abonnenter till försvarets fasta radiolänknät, t ex flygbaser, eller i regionala nät såsom det luftoperativa nätet, strilnätet m fl.

 

Radiolänkutrustning RL-42A arbetar inom frekvensområdet 1900-2100 MHz och överför maximalt 24 talkanaler. RL-42A har även utrustning för överföring av tjänstekanalsignal och FSK-signaler.

 

RL-42A används endast som enkel utrustning, dvs med en sändare och en mottagare, bild 1. Den förekommer dels i fasta anläggningar såsom bunkrar eller plasthyddor, dels i mastskåp.

 

RL-42A strömförsörjs normalt med 220 V, 50 Hz, nätspänning, men om utrustningen sitter i mastskåp eller lågeffekthydda matas den med 48 V likspänning.

 

Till utrustningen används en parabolantenn tillverkad av COEL, Italien, med reflektordiametern 2, 3 eller 4 meter, bild 2.

 

Drifterfarenheter och kommentarer

Bengt Eliasson och Kenth Kindström:


RL-42 var ganska kinkig vid sveptrimmning. Vi fick kolla dom efter 6 månader för eventuell korrigering. Men sen kunde dom gå 5 år utan anmärkning. Dom gick bara till c:a 60 MHz med transistorer, sen var det mutiplikatorer med dioder. Var man oförsiktig vid sveptrimmningen hördes en knäpp som om man tappat en knappnål. Då hade en diod havererat.

RL-42A – samma användningsområde som RL-22 men i 2GHz-bandet. Första halvledarbestyckade burken i det bandet. Italiensk ”kvalitetsprodukt” som vållade mycket stora tekniska problem inledningsvis. Tillverkaren Selenia hade under lång tid tekniker stationerade i Arboga för att modifiera utrustningen.  Blev hyfsad så småningom. Användes t.ex. mellan sändar- och mottagarstation i LOPRA-systemet.

 

Läs om problem under leveransen och driftsättningar i denna artikel skriven av Hans-Göran Johansson:

Halvledarintroduktion i radiolänk med RL-42 

 

Tekniska data

Allmänt

Frekvensområde

1900-2100 MHz

Systemvärde

140 dB för en insignal till mottagaren på -86 dBW

HF -impedans

50 ohm (obalanserad)

Antennfilterförluster per hopp

2,5 dB

Duplexavstånd

96MHz

Frekvensområde basband

6-108 kHz

Antal talkanaler

Högst 24

Intermodulation (psofometriskt i sämsta kanal)

55 dB

Modulationssätt

FM

Temperaturområde

-10° C till +40° C dock -20°C till +50C° med 3 dB försämring av intermodulationen

Spänningsmatning

220 V ±5 %, 50 Hz alternativt -48 V

Effektförbrukning

220 V: 45 VA

48 V : 50 W

Sändning 

Innivå bas band

-9 till -15 dBm (inställbar i steg om 1 dB)

Ingångsimpedans basband

150 ohm (balanserad)

Deviation per talkanal vid provtonnivå

50 kHz (effektivvärde)

Deviation för tjänstekanalen vid provtonnivå

Cirka 100 kHz (effektivvärde)

Basbandets frekvensgång

Inom ±0,5 dB mellan 6 och 108 kHz

Inom ±2 dB mellan 0,3 och 200 kHz

Ingångsimpedans tjänstekanal

600 ohm (obalanserad)

Frekvensstabilitet

±5 x 10-5

Uteffekt före antennfilter

+23 dBm

Sändare A 

Effektförbrukning

15 W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

9 kg

Mottagning 

Utnivå basband

-8 till -14 dBm (inställbar i steg om 1 dB)

Utgångsimpedans basband

150 ohm (balanserad)

Utgångsimpedans tjänstekanal

600 ohm (obalanserad)

Brusfaktor (mätt på blandaringången)

9dB

Lokaloscillatorfrekvens

25 MHz under HF-frekvens

Frekvensstabilitet hos lokaloscillatom

±5 X 10-5

MF -frekvens

35 MHz

MF-bandbredd (-3 dB)

1,3 MHz

Selektivitet

a) En interfererande HF -signal ansluten till antenningången med nivån -74 dBW och frekvensen 3 MHz från mottagningsfrekvensen,

modulerad med ett brus motsvarande en 24-kanalslast skall inte minska signalbrusförhållandet mer än 3 dB. Nivån på den önskade HF-signalen skall då på mottagaringången vara -86 dBW eller mer.

 

b) En interfererande HF-signal ansluten till antenningången med nivån -74 dBW och frekvensen 3 MHz från mottagningsfrekvensen skall inte minska basbandsbruset mer än 3 dB om önskad insignal saknas.

AGC (konstant MF-utnivå vid varierande HF -innivå)

±1,5 dB vid en HF -nivå mellan -111 och -71 dBW

Basbandets frekvensgång

Inom ±0,5 dB mellan 6 och 108 kHz

Basbandsnivån som en funktion av sträckdämpningen

Basbandsnivån får ändra sig högst ± 1 dB vid en HF –innivåändring mellan -60 dBW och -120 dBW

Mottagare A 

Effektförbrukning

10W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

9 kg

Tjänstekanal och FSK 

Tjänstekanal

 

Frekvensområde

300-3400 Hz

In- och utnivå för yttre tjänstekanal

-3,5 dBm, 600 ohm (balanserad)

Ringsignalens frekvens

3825 Hz

Ringsignalens deviation

50 kHz (effektivvärde)

FSK

 

Frekvensområde

ca 4-6 kHz (vid 24-kanalsfallet)

Nivå i sändningsriktning

-14 dBm, 150 ohm (obalanserad)

Deviation

Ca 15 kHz (effektivvärde)

Nivå i mottagningsriktning

Cirka -35 dBm, 150 ohm (obalanserad)

Tjänstekanalenheten 

Effektförbrukning

2,5 W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

5,5 kg

Kraftenhet A 

Inspänning

220 V ±5 %, 50 Hz

Utspänningar

+24 V, +23 V och -12 V

Effektförbrukning

(likström)

25W

Höjd x bredd x djup

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

5 kg

ANTENNER 

Riktantenn 4/27

 

Leverantörens beteckning

 COEL-PR 221/55

Reflektoms diameter

2 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

27,5 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

160 kg

Riktantenn 4/31

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 321/55

Reflektorns diameter

3 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

31 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

380 kg

Riktantenn 4/33

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 421/55

Reflektorns diameter

4 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

33 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

600 kg

 

Elektrisk och mekanisk uppbyggnad

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-42A, bild 3, består av fyra enheter två delningar höga samt en skyddshylla, en delning hög:

 

 • skyddshylla M1893-842010

 • tjänstekanalenhet, M3926-801510

 • kraftenhet A, M2511-702010

 • mottagare A, M3959-042118

 • sändare A, M3959-042138

Samtliga enheter är avsedda för uppsättning i 19"-stativ. Fastsättningen sker med oförlorbara skruvar placerade på hyllornas högra och vänstra sida.

 

På stativramens högra sida finns en kabelränna, där kablarna skyddas av en skyddsplåt, bild 1. Den i kabelrännan liggande kabelstammen kopplas med anslutningsdon till enheterna i stativet, se bild 3.

 

Varje enhet består av en hylla innehållande flera underenheter som är placerade i två plan, ett över och ett under en horisontell plåt. I tjänstkanalenheten och kraftenheten sitter underenheterna i endast ett plan. De flesta underenheterna är uppbyggda på kretskort, som är placerade i skärmburkar med avtagbart lock. I andra underenheter sitter komponenterna direkt på enheternas väggar och botten. Underenheterna kan avlägsnas från sina platser för utbyte eller underhållsåtgärder.

 

Kontroll av utrustningen sker med hjälp av mätinstrument, manöverorgan och mätuttag på framsidan av stativet, men om mätning skall göras på underenhet måste hela hyllan tas bort från stativet.

 

Sändaren

Sändare A innehåller följande utbytbara underenheter, som sitter i sändarhylla A: 

 • modulator A (kretskort)

 • AFC-enhet A (kretskort)

 • effektförstärkare A (kretskort)

 • övertonsbildare 8 AS (kretskort)

 • övertonsbildare 4 AS

Mottagaren

Mottagare A innehåller följande utbytbara underenheter som sitter i mottagarhylla A: 

 • oscillatorenhet 1 (kretskort)

 • övertonsbildare 4AM

 • blandare A

 • MF-förstärkare A (kretskort)

 • demodulator A (kretskort)

Tjänstekanalenheten

Tjänstekanalenheten innehåller följande utbytbara underenheter som sitter i tjänstekanalhyllan:

 • tonsignalenhet S (kretskort)

 • tonsignalenhet M (kretskort)

Källor:

 • FV beskrivning M7773-420301 Libris-ID 3392420

 • Uppgifter från FHT

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2020-01-30