Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                        /---------------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radiolänkutrustning RL-42B och RL42C

M3959-042000

Selenia, Italien

 

 

 

 

Radiolänkutrustning RL42BC (SM-11)

Bild 1. Radiolänkutrustning RL42BC (SM-11)

Bild ur FV beskrivning

 

 

Radiolänkutrustning RL42BC (SM-22)

Bild 2. Radiolänkutrustning RL42BC (SM-22)

Bild FHT

 

 

Antenn

Bild 3. Antenn

Bild ur FV beskrivning

 

 

Sändare BC

Sändare BC

Bild ur FV beskrivning

 

 

Mottagare BC

Mottagare BC

Bild ur FV beskrivning

 

 

Omkopplingsenheten

Omkopplingsenheten

Bild ur FV beskrivning

 

 

Tjänstekanalenheten

Tjänstekanalenheten

Bild ur FV beskrivning

 

 

Kraftenhet BC

Kraftenhet BC

 Bild ur FV beskrivning

 

Förord

RL 42, M3959-042000, är en heltransistoriserad radiolänkutrustning avsedd för överföring av tal. Utrustningen förekommer i tre olika varianter, nämligen A, B och C.

 

Tillverkare av radioutrustningen är Selenia, Italien,

 

Variant A beskrivs för sig och varianterna B och C för sig

 

Inledning

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-42BC används i försvarets fasta radiolänknät, eller för anslutning av abonnenter till detta nät eller i rent regionala nät.

 

Radiolänkutrustning RL-42BC arbetar inom frekvensområdet 1900-2300 MHz. Antalet överförda talkanaler är 120 för variant B och 300 för variant C.
RL-42BC har även utrustning för överföring av tjänstekanal och FSK-signaler.

 

RL-42BC används antingen som enkel utrustning (en sändare och en mottagare) eller i de flesta fall som dubblerad, där den ena tjänstgör som reserv för den andra, bild 1 och 2.

 

Utrustningen förekommer i fasta anläggningar såsom bunkrar eller plasthyddor.

 

RL-42BC strömförsörjs med 220 V, 50 Hz, nätspänning.

 

Till utrustningen används en parabolantenn, tillverkad av COEL, Italien, med reflektordiametem 2, 3 eller 4 meter, bild 3.

 

Tekniska data

Allmänt

Frekvensområde

1900-2100 MHz (variant 1)

2100-2300 MHz (variant 2)

Systemvärde

 

RL-42B

>146 dB för en insignal till mottagaren på -86 dBW

>140 dB för en insignal till mottagaren på -115 dBW

RL-42C

>143 dB för en insignal till mottagaren på -86 dBW

137 dB för en insignal till mottagaren på -112 dBW

HF -impedans

50 ohm (obalanserad)

Antennfilterförluster per hopp för:

 

    SM-11

2,5 dB

    SM-12

5 dB

Duplexavstånd

96MHz

Frekvensområde basband

 

    RL-42B

60-552 kHz

    RL-42C

60-1300 kHz

Antal talkanaler

 

    RL-42B

120

    RL-42C

300

Intermodulation (psofometriskt i sämsta kanal)

>63 dB för en insignal till mottagaren på -60 dBW

Modulationssätt

FM

Temperaturområde

-10° C till +40° C dock -20°C till +50°C med 3 dB försämring av modulationen

Spänningsmatning

220 V ±5 %, 50 Hz

Effektförbrukning

 

    SM-11

120 VA

    SM-12

265 VA

Sändning 

Innivå basband (till hylla)

-16 till -22 dBm (inställbar i steg om 1 dB)

Ingångsimpedans basband

75 ohm (obalanserad)

Deviation per talkanal vid provtonnivå

200 kHz (effektivvärde)

Deviation för tjänstekanalen vid provtonnivå

 

    SM-11

Cirka 160 kHz (effektivvärde)

    SM-12

Cirka 110 kHz (effektivvärde)

Basbandets frekvensgång

 

    RL-42B

Inom ±0,3 dB mellan 60 och 556 kHz

Inom +0,5 och -1,5 dB mellan 0,3 och 1000 kHz

    RL-42C

Inom ±0,3 dB mellan 60 och 1300 kHz

Inom +0,5 och -1,5 dB mellan 0,3 och 1500 kHz

Ingångsimpedans tjänstekanal

600 ohm (obalanserad)

Frekvensstabilitet

±5 x 10-5

Uteffekt före antennfilter

+29 dBm

Sändare BC 

Effektförbrukning

30 W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

9 kg

Mottagning 

Utnivå basband

-14 till -20 dBm (inställbar i steg om 1 dB) vid 200 kHz (effektivvärde) deviation

Utgångsimpedans basband

75 ohm (balanserad)

Utgångsimpedans tjänstekanal

600 ohm (obalanserad)

Brusfaktor (mätt på blandaringången)

12dB

Lokaloscillatorfrekvens

70 MHz under HF-frekvens

Frekvensstabilitet hos lokaloscillatom

±5 X 10-5

MF -frekvens

70 MHz-

MF-bandbredd (-3 dB)

 

    RL-42B

7,5 MHz

    RL-42C

13 MHz

Selektivitet

 

    RL-42B

a) En interfererande HF -signal ansluten till antenningången med nivån -58 dBW och frekvensen 12 MHz från mottagningsfrekvensen, modulerad med ett brus motsvarande en 120-kanalslast skall inte minska signalbrusförhållandet mer än 3 dB. Nivån på den önskade HF-signalen skall då på mottagaringången vara -86 dBW eller mer.

 

b) En interfererande HF-signal ansluten till antenningången med nivån -58 dBW och frekvensen 12 MHz från mottagningsfrekvensen skall inte minska basbandsbruset mer än 3 dB om önskad insignal saknas.

    RL-42C

a) En interfererande HF -signal ansluten till antenningången med nivån -40 dBW och frekvensen 24 MHz från mottagningsfrekvensen, modulerad med ett brus motsvarande en 300-kanalslast skall inte minska signalbrusförhållandet mer än 3 dB. Nivån på den önskade HF-signalen skall då på mottagaringången vara -86 dBW eller mer.

 

b) En interfererande HF-signal ansluten till antenningången med nivån -40 dBW och frekvensen 24 MHz från mottagningsfrekvensen skall inte minska basbandsbruset mer än 3 dB om önskad insignal saknas.

AGC (konstant MF-utnivå vid varierande HF -innivå)

±1 dB vid en HF -nivå mellan -90 och -60 dBW

Basbandets frekvensgång

 

    RL-42B

Inom ±0,3 dB mellan 60 och 556 kHz.

Inom +0,5 och -1,5 dB mellan 0,3 och 1000 kHz

    RL-42C

Inom ± 0,3 dB mellan 60 och 1300 kHz.

Inom +0,5 och -1,5 dB mellan 0,3 och 1500 kHz

Basbandsnivån som en funktion av sträckdämpningen

 

    RL-42B

Basbandsnivån får ändra sig högst ± 1 dB vid en HF –innivåändring mellan -60 dBW och -115 dBW

    RL-42C

Basbandsnivån får ändra sig högst ± 1 dB vid en HF –innivåändring mellan -60 dBW och -112 dBW

Mottagare B(C) 

Effektförbrukning

20W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

9 kg

Tjänstekanal och FSK 

Tjänstekanal

 

Frekvensområde

300-3400 Hz

In- och utnivå för yttre tjänstekanal

-3,5 dBm, 600 ohm (balanserad)

Ringsignalens frekvens

3825 Hz

Ringsignalens deviation

200 kHz (effektivvärde)

FSK

 

Frekvensområde

ca 4-20 kHz

Nivå i sändningsriktning

-14 dBm, 150 ohm (obalanserad)

Deviation

 

    SM-11

Ca 80 kHz (effektivvärde)

    SM-12

Ca 50 kHz (effektivvärde)

Nivå i mottagningsriktning

 

    SM-11

>-29 dBm, 150 ohm (obalanserad)

    SM-12

>-32 dBm, 150 ohm (obalanserad)

Pilotsignal :

 

    Frekvens

22 kHz

    Deviation

100 kHz (effektivvärde)

Tjänstekanalenheten 

Effektförbrukning

2,5 W

Höjd x djup x bredd

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

5,5 kg

Kraftenhet BC 

Inspänning

220 V ±5 %, 50 Hz

Utspänningar

+24 V, 1200 mA

+24 V, 560 mA

+20 V, 90mA

+12 V, 295 mA

-12 V, 320mA

-12 V, 165 mA

Effektförbrukning

2,5W

Höjd x bredd x djup

88,8 x 335 x 438 mm

Vikt

5 kg

ANTENNER 

Riktantenn 4/27

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 221/55

Reflektoms diameter

2 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

27,5 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

160 kg

Riktantenn 4/31

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 321/55

Reflektorns diameter

3 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

31 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

380 kg

Riktantenn 4/33

 

Leverantörens beteckning

COEL-PR 421/55

Reflektorns diameter

4 m

Frekvensområde

1900-2300 MHz

Förstärkning relativt 1/2-vågsdipol

33 dB

Ståendevågförhållande

<1,06

Polarisation

Horisontal eller vertikal

Impedans

50 ohm

Vikt med justerdel

600 kg

 

Källor:

  • FV beskrivning M7773-420311 Libris-ID 3392544

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2013-02-05