Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                       /-------- - -

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

RADIOLÄNKUTRUSTNING RL-84/73
M3959-084000/M3959-073000

Tillverkare Nippon Electric Company (NEC) Tokyo Japan

 

 

 

Bild saknas

 

Allmänt

Radiolänkutrustning RL-84/73 är en hetrodyn digital radiolänk som finns med eller utan reservdrift och används som terminal- eller relästation.

 

RL-84/73 är avsedd för överföring av ett digitalt bitflöde (PCM, Pulse Code Modulation) med bithastighet 8,448 Mbit/s för RL-73B och 34,368 Mbit/s för RL-84/73C. Detta motsvarar en överföringskapacitet av 120 respektive 480 talkanaler.

 

Förutom den digitala bitströmmen kan frekvensskiftsignaler (FSK) och en tjänstekanal (TJK) överföras.

 

Utrustningarna arbetar inom frekvensområdet 7125-7425 MHz respektive 4600-5000 MHz. Vid leveransen är RL-84/73 intrimmad till anläggningsbunden frekvens. Någon speciell frekvenstrimning behöver ej göras i samband med driftsättning.

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Driftsäker. Förekom i huvudstråket. Saknade dock reservdrift på flera hopp (märkligt resonemang), så blev det fel så var det bråttom. Tog ett tag innan man lärde sig läsa deras ritningar på kablaget mellan enheterna i stativet.

 

Tekniska data

Allmänt 

Leverantör RL-73/84

NIPPON ELECTRIC CO (NEC)

TOKYO JAPAN

Leverantör antenn

ELEKTRISK BUREAU AS NERA BERGEN NORGE

Frekvensområde 

RL-73

4600-5000 MHz

RL-84

7125-7425 t1Hz

Duplexavstånd 

RL-73

200 MHz

RL-84

161 MHz

Modulationssätt

Fyrfasmodulering (4-PSK)

Kodning (Scrambling)

Differentiell och PRBS-kodning

Demodulationssätt

Koherent

Basband 

RL-73B

8,448 Mbit/s (120 talkanaler)

RL-73C, RL-84C

34,368 Mbit/s (480 talkanaler)

Tjänstekanal

0,3-3,4 kHz

FSK-signal

4-12 kHz

Modulationssätt TJK och FSK

FM

HF signalnivå för bitfelstäthet: 

10-6 RL-73

≤ -77,4 dBm (1+0), ≤ -76,9 dBm (1+1 FD)

10-6 RL-84

≤ -77,3 dBm (1+0), ≤ -76,8 dBm (1+1 FD)

10-9 RL-73

≤ -73,9 dBm (1+0), ≤ -73,8 d8m (1+ 1 FD)

10-9 RL-84

≤ -73,4 dBm (1+0), ≤ -73,3 dBm (1+1 FD)

Systemvärde 

RL-73

102,8 (1+0), 101,8 (1+1 FD)

RL-84

102,9 (1+0), 101,9 (1+1 FD)

MTBF (medeltid mellan fel) 

Radio (sändare/mottagare)

140 000 timmar

Modem

70 000 timmar

Tjänstekanalenhet

140 000 timmar

Radio, Modem och Tjänstekanal

35 000 timmar

Miljö 

Temperaturområde med garanterade specifikationsvärde

-00 C till +450 C

Temperaturområde

-20°C till + 50°C

Temperaturområde lagring

-40°C till + 65°C

Luftfuktighetsområde

20% till 90%

EMC-krav

MIL-STD-461, -462

Matningsspänning

-36V till -60V -48V nominellt

Effektförbrukning 

Terminal 1+0 RL-73B

75W (typvärde 67W)

Terminal 1+0 RL-84/73C

151W (typvärde 143W)

Terminal 1+1 RL-84/73C

353W (typvärde 327W)

MF - repeater 1+0

54W (typvärde 38W)

MF-repeater 1+1

99W ( typvärde 67W)

Anslutning till antenn 

RL-73

PDR 48

RL-84

PDR 70

Vikt 

RL-73B

150 kg

RL-84/73C 1+1 (SM22)

Radio med tjk 140 kg

Modem med skåp 135 kg

RL-84/73C 1+0 (SM11)

Radio med tjk 95 kg

Modem med skåp 125 kg

Tjänstekanalhylla

5 kg

 

Konstruktion

Radiolänkutrustning RL-73/84, 34 Mbit/s är uppbyggd av två stativ där radiodelen (sändtagare, TJK-enhet, inkopplingshylla och antennkombinator) är placerade i NEC:s standardstativ och modemutrustningen är inbyggd i ett skåp.

 

Vid RL-73/84 för 8 Mbit/s är radiodelen och modemet placerat i ett och samma stativ.

 

Sändtagaren är uppbyggd av fyra enheter, Sändare (Tx), Mottagare (Rx), HF-förstärkare (RF AMP) och Underhållsenhet (OPR UNIT).

Sändaren och mottagaren är av plug-in typ, HF-förstärkaren är fastmonterad med skruvar. Underhållsenheten är fast monterad men korten i underhållsenheten är av plug-in typ.

 

Tjänstekanalenheten är av plug-in typ.

 

Modemet är inbyggd i ett skåp för att minska de strålade och ledningsbundna störningarna som modemet ger upphov till. Modemet kan bestyckas för 1+1 system (SM-22) eller 1+0 system (SM-11).

Kretskorten är av plug-in typ.

 

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2014-01-12

 

Källor:

  • Systembeskrivning  FLT-301025 (1984)

  • Drifterfarenheter från Bengt Eliasson

Läs mer:

I TIFF nr 2 1982 beskriver medarbetare från CVA i Arboga hur specificering, upphandling och leveranskontroll av RL-84/73 gick till. Det blev ett möte med japansk teknik och kultur.

Artikeln har rubriken "Digital radiolänk på japanska".