Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


              /----------------------------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

System Radiosändare RT-02
System Radiosändare RT-02

 

Sändarhuset
Sändarhuset

 

Antennfoten
Antennfoten

 

Isolatorn
Isolatorn

 

Övervakningshyddan
Övervakningshyddan

 

System Radiosändare RT-02

Under det kalla kriget hade Sverige en strategiskt geografisk placering mellan de två stora försvarsblocken Warszawa- och Atlantpakterna (senare NATO).

Utåt hade Sverige en strikt neutral hållning mot de två blocken men uppgifter under senare tid har antytt att hemliga överenskommelser funnits med NATO länder.

 

Hotbild

Det stora hotet mot Sverige var ett anfall från Sovjet som med sina stora bombplan och angreppsförmåga kunde bana väg för ett intagande av strategiska landområden.

 

Störa ryssen

Under tidigt 50-tal uppkom planer om att skaffa utrustning för att störa det sovjetiska navigationssystemet Shayka som var nästan identiskt med västmakternas Loran-C system. Uppgifter samlades in och under en stark sekretess gjordes först prov vid FOA varefter under sent 50-tal 10 system beställdes med installation under 60-talet.

 

Avsikten

Den första systemlösningen innehöll en brusgenerator som modulerade en 100 kW långvågssändare med avsikten att störa ut navigationsinformationen till de fientliga flygplanen. Effekten av detta skulle bli att navigationssystemet inte kunde användas för precisionsangrepp mot utvalda mål, men det gav även lättavläst information om att de anfallande flygplanen var lokaliserade och störda.

 

Modifiering

Nu gjordes en stor systemmodifiering genom införandet av ett övervakningssystem. Med övervakningsutrustningen togs referensinformationen till de främmande flygplanens navigationssystem emot och bearbetades varefter de förändrades och utsändes via RT-02 utrustningen. Flygplanen fick härigenom felaktig referensinformation och avsikten var att de skulle släppa sina bomblaster på andra platser än avsett.

Vissa av radiostationerna RT-02 kunde även användas för Luforsändning som ett komplement till Radiosändare RT-01.

 

Nio stationer

Nio markstationer installerades efter den svenska östersjökusten med en långvågsantenn som var 212 m hög.
Framtagning av antennmaster och installation av dessa utfördes av Wibe.
Långvågssändaren utvecklades av Standard Radio & Telefon AB och gav en uteffekt av 100 kW.
Övervakningsutrustningen togs fram och tillverkades av AGA och vissa delar togs fram av Arenco. All tillverkning skedde alltså av och hos svenska företag.

 

Mycket hemligt

Radiosystemet var mycket hemligt under hela sin ”livstid”. På antennmasten skenmonterades radiolänkparaboler för att det skulle likna Televerkets anläggningar. Hemligstämplade regler fanns som reglerade att militär personal som besökte anläggningarna måste bära civila kläder samt att civila fordon skulle användas. Radiostationerna avvecklades under 90-talet.

 

CVA:s roll

CVA var aktivt inom flera områden vid införandet av RT-02 samt även under den tid som anläggningarna var i operativ drift.

Utprovningen av den första sändarprototypen utfördes i Arboga under mitten av 50-talet.

Framtagning av antennmaster och installation av dessa utfördes av Wibe med CVA som KFF handläggare.

Prototyphyddorna projekterades och installerades av CVA som även utförde installationerna av sändarhusen och övervakningshyddan.

Under utvecklingsfasen och under hela vidmakthållningsperioden var CVA tekniska konsulter, tekniskt underhållsstöd samt central verkstad till KFF/FMV.

 

Läs mera:

FHT-dokumentet "System radiosändare RT-02" skrivet av Hans-Ove Görtz. (Pdf-dokument)

 

Film:

Fällning av en RT-02-mast. 4 minuter lång film från FHT. Filmen innehåller även sekvenser då CVA byggde masten 1962.

 

Skrivet av Arne Larsson
Senast uppdaterad: 2012-10-08