Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod

 

 

 

Radiostation Ra-151

 

 

 

Radiostation Ra-151

Radiostation Ra-151

 

 

 

Talutrustning Ra-151

Talutrustning Ra-151

 

Bakgrund.

Ett radiosystem för de nya flygbaserna Bas 60 hade beställts under slutet av 50-talet och börjat att levereras tidigt 60-tal (Fmr/Tmr-12). Basradiosystemet skulle upprätthålla ett antal funktioner på flygbasen där bland annat ”Basförsvar” ingick. Denna funktion upprättades av armén och krävde ett stort antal bärbara radiostationer.
För armén och marinen hade en bärbar radio (Ra-150) anskaffats från Svenska Radio Aktiebolaget (SRA) med ett utförande som passade för basförsvaret vid Bas 60.
 

Utveckling och leverans

Kungliga Flygförvaltningen beställde under 1959 1 200 radiostationer från SRA som fick benämningen Ra-151. Den var utseendemässigt helt lik arméns och marinens Ra-150 men hade ett annat frekvensområde.
Radiostation Ra-151 var en bärbar VHF-station för telefoniförbindelse över korta avstånd. Stationen var frekvensmodulerad och innehöll fyra radiokanaler för samtrafik med Fmr-12 A, Fmr-12 B och Tmr-12.
Typprov utfördes av Kungliga Armétygförvaltningen (KATF) vid SRA och El.lab i Stockholm där det anges att radiostationens största svagheter var ”För litet temperaturområde och för låg frekvensträffsäkerhet”. Efter det att erforderliga åtgärder vidtagits godkändes radiostationen för leverans.


Utförande

Stationen bestod av två delar, sändtagare och strömförsörjningsenhet. Dessa bars i en bärsele med två väskor. Sändtagaren placerades på bröstet och strömförsörjningsenheten på ryggen. Sändtagarens väska hade ett extra fack för handmikrotelefonen.
Antennen utgjordes av en hårddragen, rostfri ståltråd som var fäst i ett stifttag av koaxialtyp med nylonförstärkning för sprötet.
Som talutrustning ingick handmikrotelefon, hörtelefon och strupmikrofon.
Hörtelefonen användes tillsammans med strupmikrofonen och dess SM-omkopplare eller separat.
Strupmikrofonen bestod av två mikrofonkapslar som spändes fast runt halsen med två ställbara resårremmar. Den hade ett tvåpoligt kontaktdon för anslutning av SM-omkopplaren som hade två parallellkopplade tryckknappar samt en skjutregel som låser den ena tryckknappen i intryckt läge.


CVA:s roll

CVA var central verkstad för Basradiosystemet och deltog vid framtagningen med integrationsuppdrag. Eftersom Ra-151 var en utveckling av arméns och marinens Ra-150 utfördes prototyp- och leveranskontroll av utrustningen genom El.labs försorg.
Som Central verkstad utarbetades underhållsföreskrifter och modifieringsförslag samt upprätthölls funktionen som tekniskt underhållsstöd till förbanden.
1967 övergick funktionen som central verkstad till Växjö.
 

Tekniska data

Sändningsslag

Telefoni

Frekvensområde

148-158 MHz

Moduleringstyp

FM

Uteffekt

≥ 1 W

Kanalantal

Fyra

Antenn

Av rostfri ståltråd


Skrivet av: Arne Larsson AEF
Källor: Dokument från Krigsarkivet, CVA samt personliga minnen
Senast uppdaterad: 2016-01-04