Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!
 

 

 

 

 

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

Notis 1

Under slutet av 40-talet och början av 50-talet växte en ny hotbild fram. Sovjetunionen utvecklade bombplan som hade lång aktionsradie, höga fartprestanda och de kunde flyga på höga höjder.

Den 1 november 1954 presenterade vår dåvarande ÖB riktlinjerna för det svenska försvarets utveckling fram till mitten av 1960-talet. Dessa riktlinjer kom att inleda en ny epok för det svenska försvaret. Bland annat angavs:

 ”Den stegrade verkan av luftkrigets anfallsmedel skärper kravet på ett verksamt försvar mot dessa. Varken land-, sjö- eller luftstridskrafter kan utveckla sin fulla styrka utan ett effektivt luftförsvar…..”.  

Resultatet av detta blev ett nytt, snabbt och högtflygande flygplan ”Fpl 35 Draken”, ett nytt stridsledningssystem ”Stril 60” med ett i Sverige utvecklat Styrdatasystem som automatiskt ledde jaktflyget mot målet.

Det svenska Styrdatasystemet var världsunikt och väckte stor internationell uppmärksamhet.

Läs mer genom att läsa Notis 2