Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                      /----/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Datamultiplexutrustning TM-10A och TM-10B M3981-010011 och M3981-010021

 

Tillverkare Selenia, Italien

 

 

 

 

 

TM-10B

TM-10B

 

Bakgrund

I syfte att öka tillgängligheten för obemannade anläggningar i Försvarets Fasta Radiolänknät FFRL, utfördes ett begränsat prov med överföring av larmsignaler från utrustningar. Signalerna överfördes från relästationer till knutstationer i FFRL. Presentation skedde på glimlamptablå.

 

TM-10A var en datamultiplexutrustning, som genom tidsdelning (tidsmultiplex) överförde en larmkanal (= en bit) i taget av 16 möjliga.

Förutom de 16 larmbitarna överfördes synkroniserings- och kontrollbitar, totalt 32 bitar per meddelande (ett "varv"). Datahastigheten var 600 bit/s vilket medgav att varje larmsignal uppdaterades var 54:e ms. Överföring över ett radiolänkstråk skedde med hjälp av FSK-modem i radiolänkars tjänstekanaler.

Erfarenheterna från försöken med TM-10A togs tillvara genom att en B-variant,

 

TM-10B anskaffades med högre kapacitet (32 kanaler). Denna variant användes endast i fjärrövervakningssystemet för PS-15.

 

Utrustningen var helt digitaliserad, baserad på grindar och vippor uppbyggda av diskreta komponenter (bl.a. transistorer och dioder) på ett litet kretskort, vilket ingjutits i plast, en slags föregångare till integrerade kretsar.

TM-10A byggdes inte ut seriemässigt, men principen anammades i kommande övervakningssystem.

 

Uppbyggd av kortkassetter som placerades i en 19” hylla för stativmontage.

 

Utdrag ur Systembeskrivning TM-10A
KFF-L50998 (1966)

Allmänt

Datamultiplexutrustningen består av en sändare och en mottagare och eventuellt en reläenhet. Utrustningen skall användas för transmission av övervakningssignaler i form av jordslutningar vid RL- och kabelförbindelser.

 

Utrustningen kan överföra 16 kanaler. Sändaren söker av de 16 kanalingångarna och registrerar eventuella jordslutningar som omvandlas till ett seriemeddelande. Mottagaren tar emot seriemeddelandet, omvandlar och lämnar ut informationen i parallellform till ett mellanminne. Förutsatt att synkronisering och kontrollkod är korrekta överförs informationen till ett slutminne.

 

Det går att ta ut synksignaler för att synkronisera yttre system ingående i anläggningen.

 

Tekniska data

Antal kanaler

Yttre

16 T/F-kanaler

 

Inre

4 kanaler för kontrollkod

2 kanaler för Start/stoppuls

Insignal /S

Signal

Kontaktslutning till jord eller -1 till +12 volt

 

Icke signal

Öppen kontakt eller -12 till -8 volt

Utsignal /M

 

Normalt jordslutning via transistor (ev. relä)

Avsökningshastighet

 

100 Baud dvs. t=220 ms (50 Baud)

Strömförsörjning

 

Nätspänning 220 volt 50 Hz +10 -15% resp. ±3%

Effektförbrukning

 

Sändare    3W

Mottagare  6W

Dimensioner

Vikt

Sändare     9 kg (beroende på bestyckning)

Mottagare 10 kg (beroende på bestyckning)

 

Mått

Sändare och mottagare

Bredd x Höjd 438 x 132 mm

 

 

Djup 165 + 115 mm

Temperaturområde

 

0 – 500C

 

Utdrag ur Systembeskrivning TM-10B
KFF-L51131 (1966)

Allmänt

Datamultiplexutrustningen består av en sändare och en mottagare och eventuellt en reläenhet. Utrustningen skall användas för transmission av övervakningssignaler i form av jordslutningar vid RL- och kabelförbindelser.

 

Utrustningen kan överföra 32 kanaler. Sändaren söker av de 32 kanalingångarna och registrerar eventuella jordslutningar som omvandlas till ett seriemeddelande. Mottagaren tar emot seriemeddelandet, omvandlar och lämnar ut informationen i parallellform till ett mellanminne. Förutsatt att synkronisering och kontrollkod är korrekta överförs informationen till ett slutminne som presenterar meddelandet genom jordslutningar.

TM-10B kan användas tillsammans med andra datamultiplexutrustningar. Det går att ta ut synksignaler för att synkronisera yttre system ingående i anläggningen.

 

Tekniska data

Antal kanaler

Yttre

32 T/F-kanaler

 

Inre

8 (4 + 4) kanaler för kontrollkod

4 (2 + 2) kanaler för Start/stoppuls

Insignal /S

Signal

Kontaktslutning till jord eller -1 till +12 volt

 

Icke signal

Öppen kontakt eller -12 till -8 volt

Utsignal /M

 

Normalt jordslutning via transistor (ev. relä)

Avsökningshastighet

 

100 Baud dvs. t=440 ms

50 Baud dvs. t=220 ms

Strömförsörjning

 

Nätspänning 220 volt 50 Hz +10 -15% resp. ±3%

Effektförbrukning

 

Sändare    4W

Mottagare  8W

Dimensioner

Vikt

Sändare     9 kg (beroende på bestyckning)

Mottagare 10 kg (beroende på bestyckning)

 

Mått

Sändare och mottagare

Bredd x Höjd 438 x 132 mm

 

 

Djup 165 + 115 mm

Temperaturområde

 

0 – 500C

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

TM-10 blev kortlivad. På kretskorten fanns moduler mindre än en liten tändsticksask. Inuti dessa var komponenter ingjutna. Massan härdade med tiden och krossade komponenterna efter några år.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-12-20

 

Källor:

Utdrag ur Systembeskrivning TM-10A KFF-L50998 (1966)

Utdrag ur Systembeskrivning TM-10B KFF-L51131 (1966)

Uppgifter från FHT

Uppgifter från Bengt Eliasson

 

Läs mer:
För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet:

Teknisk övervakning inom försvaret. Skrivet av Ingemar Engdahl