Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                       /---------------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

MULTIPLEXUTRUSTNING TM-13
M3981-013000

Tillverkare Standard Radio och Telefon, Sverige

 

 

 

 

Kanalmodulatorutrustning KMU
Kanalmodulator-
utrustning KMU

Större bild

 

TM-13 från SRT beställdes som komplement till de TM-6 som beställts från Ericsson.

De ingick i FFRL stomnät när detta byggdes ut till 300-kanalskapacitet.

 

INLEDNING

ALLMÄNT

TM-13 är en multiplexutrustning för bärfrekvenstelefoni. Den omfattar terminalutrustning med vilken man kan bilda ledningsgrupper med 24, 120 och 300 telefonikanaler för överföring över radiolänk eller koaxialkabel. I terminalu trustningen ingår även utrustning för genomkoppling och avgrening av 12-grupper och 60-grupper samt avgreningsfilterutrustning som avgrenar 60-grupperna 1 och 2 från 300-kanalsystemet.

 

Ledningsgrupperna bildas med hjälp av modulatorutrustningar och tillhörande oscillator- och kraftutrustning.

 

Oscillatorstativ GMU Ledningsgruppstativ

Oscillatorstativ GMU
Större bild

Ledningsgruppstativ
Större bild
 

24-kanalsystem

Bild 1 24-kanalsystem

Större bild

 

TERMINALUTRUSTNINGAR

24-kanalsystem (se blockschema bild 1)

 • Kraftutrustning Vs M3981-013138 och Is M3981-013148 (G12404)

 • Kanalmodulatorutrustning 1/12, M3981-013158 (G12115)

 • Ledningsgrupphylla 12/24, M3981-013178 (G12120)

 • Oscillator (KMU), M3981-013238 (G12225)

 • Oscillator (GMU), M3981-013248 (G12230)

 • Gruppgenomkopplingsutrustning F5995-003612 (G12129) eller F5995-003614 (G12135)

 

 

 

 

120-kanalsystem

Bild 2 120-kanalsystem

Större bild

 

120-kanalsystem (se blockschema bild 2)

 • Kraftutrustning Vs M3981-013138 och Is M3981-013148 (G12404)

 • Kanalmodulatorutrustning 1/12, M3981-013158 (G12115)

 • Gruppmodulatorutrustning 12/60, M3981-013168 (G12117)

 • Ledningsgrupphylla 60/120, M3981-013208 (G12125)

 • Oscillator (KMU), M3981-013238 (G12225)

 • Oscillator (GMU), M3981-013248 (G12230)

 • Distributionsfält (eventuellt), M3981-013268 (G12257)

 • Gruppgenomkopplingsutrustning F5995-003612 (G12129) eller F5995-003614 (G12135)

 

 

 

 

300-kanalsystem

Bild 3  300-kanalsystem

Större bild

 

300-kanalsystem (se blockschema bild 3)

 • Kraftutrustning Vs M3981-013138 och Is M3981-013148 (G12404)

 • Kanalmodulatorutrustning 1/12, M3981-013158 (G12115)

 • Gruppmodulatorutrustning 12/60, M3981-013168 (G12117)

 • Ledningsgrupp 60/300, M3981-013228 (G12128)

 • Oscillator(KMU), M3981-013238 (G12225)

 • Oscillator (GMU), M3981-013248 (G12230)

 • Oscillator (300), M3981-013278 (G12240) och M3981-013288 (G12880)

 • Distributionsfält F5995-002787 (G12255)

 • Gruppgenomkopplingsutrustning F5995-003612 (G12129) eller F5995-003614 (G12135)

 • Avgreningsfilterutrustning F5995-003613

 

 

TEKNISKA DATA

LF-sida mot växel 

Koppling

Fyrtrådsdrift och likströmssignalering

Nivåer

Sändning lägst -14 dBr

Mottagning högst +8 dBr

Impedans

600 ohm balanserad

Frekvensområde

0,3-3,4 kHz

HF-sida mot radiolänk 

Frekvensområde

24 kanaler 6-108 kHz

Impedans

150 ohm balanserad

Nivåer

Sändning lägst -20 dBr

Mottagning högst -6 dBr

Frekvensområde

60 kanaler 60-300 kHz

120 kanaler 60-552 kHz

300 kanaler 60-1300 kHz

Impedans

75 ohm obalanserad

Nivåer

Sändning lägst -22 dBr

Mottagning högst -14 dBr

Piloter 

För reglering av 12-grupp

 

   Frekvens

84,08 kHz

   Nivå

-20 dBm0

   Reglerområde

4,5 dB

Avbrottspilot för 60-grupp

 

   Frekvens

411,92 kHz

   Nivå

-20 dBm0

   Larm utgår vid

-23 dBm0(-26 dBm0)

Frekvensjämförelsepilot

 

   Frekvens

60 kHz

   Nivå

-15 dBm0

Signalering 

Typ

Diskontinuerlig utombandssignalering

Frekvens

3825 Hz

Nivå

-6 dBm0

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Lätt att felsöka i. Trots modernare utförande, utan elektronrör, så var nog gamla TM-6 ett strå vassare driftsäkerhetsmässigt. Vi brukade associera till däcket Michelin. Först kom LME, sen kom ingenting, sen kom de andra

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-10-20

 

Källor:

Beskrivning F7773-420470  Libris-Id 3381723

Uppgifter från FHT

Uppgifter från Bengt Eliasson