Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                          /--------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

MULTIPLEXUTRUSTNING TM-16
M3981-016000

Tillverkare LM Ericsson. I drift i FTN 1969 - ?

 

TM-16-stativ

TM-16-stativ

Bild FHT

 

TM-6 OCH TM-16 Blockschema
Bilaga 1. TM-6 OCH TM-16 Blockschema

Större bild

 

TM·16 Blockschema
Bilaga 2.  TM·16
Blockschema

Större bild

 

Utdrag ur beskrivning M7773-420491

 

ALLMÄNT

Multiplexutrustning TM-16, M3981-016000, används för bärfrekvenstelefoni. Den är avsedd att dels komplettera multiplexutrustning TM-6, som har 60 -120 kanaler, så att de gemensamt bildar 300 kanalsystem, dels att självständigt bilda system för 24, 120 och 300 kanaler. Med hjälp av ledningsanpassningsutrustning anpassas ledningsgruppen till flygvapnets radiolänkutrustningar och koaxialkabelsystem.

 

Ett komplett 300-kanalsystem innehåller kanalmodemutrustning KMU, gruppmodemutrustning GMU och ledningsgrupputrustning LGU. Bilaga 1 och 2 visar utrustningarna i blockschemaform.

 • grundutrustning KMU i TM-6 eller i TM-16 med modulerutrustningar som omvandlar inkommande kanaler till 12-grupper.

 • grundutrustning 12/60 som utrustats med bl.a. följande enheter

  • gruppmodemutrustning, GMU, 12/60 som omvandlar 12-grupper till 60-grupper.

  • ledningsgrupputrustning, LGU, 12/24 som omvandlar två 12-grupper till ledningsgrupp för ett 24-kanalsystem. Delbestyckad utrustning omvandlar en 12-grupp till ledningsgrupp för ett 12-kanalsystem.

  • ledningsgrupputrustning, LGU, 60/120 som omvandlar 60-grupper till ledningsgrupper för 120-kanalsystem

 • grundutrustning 60/300 som utrustats med bl.a.

  • ledningsgrupputrustning, LGU, 60/300 som omvandlar 60-grupper till ledningsgrupper för 300-kanalsystem.

  • gruppmodemutrustning, GMU, 60/300 som omvandlar 60-grupper till 300-grupper, till frekvensläget 812-2044 kHz (för bl.a. anslutning till televerkets 12-MHz system).

  • ledningsgrupputrustning, LGU, 300/300 som omvandlar 300-grupper enligt föregående till ledningsgrupper för 300-kanalsystem, för anslutning mot televerkets nät.

I TM-16 ingår kretsar för pilotsignaler, övervakning, nivåreglering och larm. Samtliga stativ har tjänstehylla. Till utrustningen hör även GK-filter oftast placerade i ett stativ med enbart filterhyllor.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2014-03-11

 

Källor:

FV Beskrivning M7773-420491