Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


              /-------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

MULTIPLEXUTRUSTNING TM-2A och TM-2B

Tillverkare Pintch Electro, Konstanz

I drift i FTN 1957 - ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM-2B 

TM-2B 

Bild FHT

 

 

 

 

Ritning FT gest. 084-1 fz  Frekvensplan

Ritning FT gest. 084-1 fz  Frekvensplan

Större bild

 

Utdrag ur PROVISORISK BESKRIVNING

Fastställd 1/4 1959

(Beskrivningen upprättad av Aero Materiel AB).

 

Anmärkning: I tillgängligt exemplar av beskrivningen (nr 68) finns ett antal strykningar och kommentarer. Statusen för dessa anteckningar är okänd. För fullständighetens skull har därför dessa tagits med och markerats med kursiv text.

 

Del I. Beskrivning över multiplexutrustning TM-2A

Inledning

Allmänt

Multiplexutrustningen TM-2A är huvudsakligen avsedd för användning tillsammans med radiolänkutrustningar. Genom tillsats av ett ledningskorrektionsnät kan den emellertid även användas för 4-trådsdrift på kabel.

 

(Utrustningen omfattar fullständiga anordningar för omsättning av 4 talkanaler till överföringsfrekvensläget (BF-läget) samt för den omvända omsättningen tillbaka till det lågfrekventa läget.

Genom tillsättande av kanalenhet GK (grundkanal) kan på en 4-kanalsförbindelse även en femte kanal överföras. Denna kanal ligger därvid i sitt naturliga frekvensläge och omsättes icke på samma sätt som övriga kanaler.)
(Överstruken text).

 

Huvuddata 

Antal BF-kanaler

4

Frekvensplan

Se ritning FT gest. 084-1 fz

Överföringsegenskaper 

  LF-sidan 

    Anslutningar

4-tråd

    Överfört LF-band

300 -3400 Hz

  Nivåer 

    Ingångsnivå

-0,4 N   (Gäller ej)

    Nivå på ingångsklämmorna i betjäningsfältet

-2,0 N  (Gäller ej)

    Utgångsnivå

-0,4 N  (Gäller ej)

    Nivå på utgångsklämmorna  i betjäningsfäItet

+1,0 N  (Gäller ej)

  Impedans

600 ohm symmetrisk

    Reflexionsfaktor

≤15%

    Restdämpningsförlopp för en kanal (sändar- och mottagardel)

inom 2/5 av CCITT-schema

    Klirrdämpning vid 800 Hz

≥4,6 N (<1%)

    Överhörningsdämpning

≥7,5 N (≥65 db)

Brusspänning vid LF-utgång (rel.nivå +1 N)

≥1 mV

  BF-sidan 

    Frekvensområde

4 - 20 kHz

  Nivåer 

    Utnivå

-2,4 - +0,1 N (effektnivå), inställbar i steg om 0,1 N, motsvarar -3,1 - -0,6 N spänningsnivå vid 150 ohm.

    Innivå

-2,4 - +0,1 N (effektnivå), motsvarar -3,1 - -0,6 N spänningsnivå vid 150 ohm.

    Impedans

150 ohm, symmetrisk

    Pilotfrekvens för sträckövervakning

20 kHz

Överföring av anrops-och impulseringssignaler

  På LF-sidan

med likström antingen över en eller två signaltrådar.

    Ankommande anrop (från VX till utr.)

antingen genom bortbrytning eller inkoppling av jord på signaltråden "S" eller ”S an" via ett ledningsmotstånd på max. 500 ohm..

    Utgående anrop (från utr. till VX)

genom utläggande resp. bortbrytande av jordpotential på signaltråden "S" eller "S ab".

  På BF-sidan 

    Signaleringsfrekvens

ovanför varje talkanal med 3825 Hz

    Överföring

vid jordpotential på signaltråden antingen som arbets- eller viloström

    Rel. nivå hos signaleringsfrekvensen

 

      vid arbetsström "ton på” under samtalstillstånd

-0,5 N  Eventuellt -0,8 N

     vid viloström "ton på” under icke-samtalstillstånd"

-1,0 N  Eventuellt -0,8 N

  Kanalspärrning vid automatdrift 

    vid viloström spärrning av en enskild kanal

vid långvarigt avbrott på signaltråden

    spärrning av alla kanaler vid felande pilotfrekvens

genom negativ potential på signaltrådarna

Bärfrekvenser

Kristallstyrda

  Noggrannhet

2 x10-6

Strömförsörjning

Genom inbyggda kraftenheter

  Anslutningsspänningar

110/220 V omkopplingsbart. 47-63 Hz. De under "Huvuddata" angivna värdena gäller vid spänningsavvikelser av ±2%. Vid avvikelser av ±10% är utr. fullt funktionsduglig.

Effektförbrukning.

 Saknas

Dimensioner. 

Höjd

610 mm

Bredd

600 mm

Djup

224 mm

Vikt

 Saknas

 

Del II. Beskrivning över Multiplexutrustning TM-2B

Inledning

Allmänt

Multiplexutrustningen TM-2B är i huvudsak avsedd för användning tillsammans med radiolänkutrustningar.

 

(Genom tillsats av ett ledningskorrektionnät (equalizer) kan den emellertid även användas för kabeldrift.

Utrustningen omfattar fullständiga anordningar för omsättning av 12 talkanaler till överföringsfrekvensläget (HF-läget) samt för den omvända omsättningen tillbaka till det lågfrekventa läget.)
(Överstruken text).

 

Beroende på bestyckningen kan följande driftsfall förekomma:

  1. Överföring av 12 bärfrekventa talkanaler på en radiolänkförbindelse.

  2. Överföring av en grupp på 8 och en grupp på 4 bärfrekventa talkanaler på två olika radiolänkförhindelser.

  3. Överföring av tre grupper om vardera 4 eller 1+4 bärfrekventa talkanaler på tre olika radiolänkförbindelser.

  4. Uppdelning av en grupp om 12 kanaler i tre grupper om vardera 4 kanaler och - i motsatt riktning -sammanslagning av tre 4-kanalgrupper till en 12-kanalgrupp.

  5. Lågfrekvent avgrening av 8 eller 4 kanaler från en 12-kanalgrupp och genomkoppling av återstående 4-kanalgrupp (-er) till 4-kanalförbindelser.

 

Genom dessa olika användningsmöjligheter är utrustningen särskilt användbar när man vill bygga ut förgrenade ledningsnät med avgreningar och knutpunkter.

 

Som motstation vid en avgrenad 4-kanalförbindelse kan en BFutrustning TM-2A användas.

 

Huvuddata 

Antal BF-kanaler

12

  Omkopplingsbara i:

1 grupp om 12 kanaler

    Eller

1 grupp om 8 kanaler och 1 grupp om 4 eller 1+4 kanaler

    Eller

3 grupper om 4 eller 1+4 kanaler

Frekvensplan

Se ritning FT gest. 084-1 fz

Överföringsegenskaper 

  LF-sidan

 

    Anslutningar

4-tråd

    Överfört LF-band

300 - 3400 Hz

  Nivåer

 

    Ingångsnivå

-0,4 N

    Nivå på ingångsklämmorna i betjäningsfältet

-2,0 N

    Utgångsnivå

-0,4 N 

    Nivå på utgångsklämmorna  i betjäningsfäItet

+1,0 N

  Impedans

600 ohm symmetrisk

    Reflexionsfaktor

≤15%

    Restdämpningsförlopp för en kanal (sändar- och mottagardel)

inom 2/5 av CCITT-schema

    Klirrdämpning vid 800 Hz

≥4,6 N (<1%)

    Överhörningsdämpning

≥7,5 N (≥65 db)

Brusspänning vid LF-utgång (rel.nivå +1 N)

≥1 mV

  BF-sidan 

    Frekvensområde

4 - 20 kHz  (3 utgångar)

6 – 54 kHz  (1 utgång)

  Nivåer 

Frekvensläge 4 -20 kHz

 

  Ut-och innivå

2,4 - +0,1 N (effektnivå), inställbar i steg om 0,1 N, motsvarar -3,1 - -0,6 N spänningsnivå vid 150 ohm.

Frekvensläge 6 - 54 kHz

 

    Utnivå

-2,6 - ±0 N (effektnivå), inställbar i steg om 0,1 N, motsvarar -3,3 - -0,7 N spänningsnivå vid 150 ohm.

    Innivå

-6,1 - ±0 N (effektnivå), inställbar i steg om 0,1 N motsvarar -0,7 - -6,8 N spänningsnivå vid 150 ohm.

    Impedans

150 ohm, symmetrisk

Pilotfrekvens för sträckövervakning

Vid övre änden av en eller alla 4-kanalgrupperna

    vid frekvensläget 4 -20 kHz

20 kHz

    vid frekvensläget 6 -54 kHz

22, 38 och 54 kHz.

Överföring av anrops-och impulseringssignaler

  På LF-sidan

Likspänningsmässigt enl. nedan.

    Ankommande anrop (från VX till utrustningen.)

antingen genom bortbrytning eller inkoppling av jord på signaltråden ”S an" över ett ledningsmotstånd på max. 500 ohm.

    Utgående anrop (från utrustningen till VX)

Genom utläggande eller bortbrytande av jordpotential på signaltråden "S ab".

  På BF-sidan

 

    Signaleringsfrekvens

ovanför varje talkanal med 3825 Hz

    Överföring

vid jordpotential på signaltråden antingen som arbets- eller viloström  1)

    Rel. nivå hos signaleringsfrekvensen 

      vid arbetsström 1)

-0,5 N  Eventuellt -0,8 N

     vid viloström 1)

-1,0 N  Eventuellt -0,8 N

1) Arbetsström: "ton på under samtalstillstånd"
    Viloström: "ton på under icke-samtalstilIstånd"

  Kanalspärrning vid automatdrift 

    vid viloström spärrning av en enskild kanal

vid långvarigt avbrott på signaltråden

    spärrning av alla kanaler vid felande pilotfrekvens

genom negativ potential på signaltrådarna

Bärfrekvenser

kristallstyrda

  Noggrannhet

2 x10-6

Strömförsörjning

genom inbyggda kraftenheter

  Anslutningsspänningar

110/220 V omkopplingsbart. 47-63 Hz. De under "Huvuddata" angivna värdena gäller vid spänningsavvikelser av ±2%. Vid avvikelser av ±10% är förblir utrustningen fullt funktionsduglig.

Effektförbrukning.

 Saknas

Dimensioner. 

Höjd

1554 mm

Bredd

600 mm

Djup

225 mm

Vikt

 Saknas

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Dom först producerade utrustningarna bar namnet PINCH ELEKTRO på fronten. Firman såldes till Telefunken och senare stativ bar det namnet.

TM-2 fanns i varianterna 4, 6,12 och kanske även 24 kanals BF-system. Det var i transitorernas barndom t.ex. Intermetall OC450 med 10-20 ggr förstärkning.

Fåkanalsvarianten hade bärfrekvensförstärkare med OC16. Dåtida transistorer var inte så snabba så flertalsvarianten fick elektronrör i stället. Driftsäkerheten var inte överväldigande. Efter stor modifiering med byte av alla små elektrolytkondensatorer till dito av tantaltyp gick det bättre.

TM-2 var en vanlig mux på små abonnentanslutningar, t.ex. flygbaser.

Vi fick in telegrafi på ett TM-2 system, det var en ubåtskommunikationsanläggning i norra Norge som hördes. Gick bort med förbättrad skärmning av kablarna. Vi fick modifiera (vrida på oscillatorns spolkärna).

De tidiga TM-2 hade signaleringen på 3850 Hz i stället för CCITT normens 3825 Hz.

TM-2 ersattes av den driftsäkra TM-12

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2014-03-11

 

Källor:

Utdrag ur provisorisk beskrivning, fastställd 1/4 1959

Drifterfarenheter från Bengt Eliasson