Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                                /----------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

DATAMULTIPLEXUTRUSTNING TM-20

Tillverkare Magnetic AB, Sverige

 

 

TM-20 ingår i fjärrövervakningssystemet FÖRL som togs fram för övervakning av huvudstråken i Försvarets Fasta RadioLänknät  (FFRL) på 1970-talet.

 

 Systemuppbyggnaden av FÖRL beskrivs i dokumentet ”Fjärrövervakning Radiolänk F1281-435591”.

 

För den som vill veta mer om hur fjärrövervakningssystemen i Försvarets Telenät, FTN, utvecklats från 1965 till 2008 rekommenderas FHT-dokumentet
Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem”

 

 

 

TM-20 sändare

Bild 1. TM-20 sändare

 

DATAMUX TM-20 SÄNDARE M3981-020021

TM-20 sändare, bild 1, utnyttjas för att omvandla parallell information till serieform för vidare överföring via länk eller trådförbindelse med hjälp av FSK sändare.

 

Funktioner som ingår l TM-20 sändare.

 • Taktgenerator vilken alstrar de tidsuppdelningssignaler som behövs i enheten.

 • Startenheten ger startpuls för nollställning av taktgenerator när nytt telegram skall börja.

 • Grindkretsar för val mellan kanal ingångar och simulerade data inklusive drivsteg för lysdiodindikering.

 • Register där data från grindkretsarna läses in parallellt för att skiftas ut i serieform via

 • Avkodare för kanal information med efterföljande sammanlagring till en meddelandeledning MO som följs av

 • Buffertminne med nivåomvandlare .

 • Kontrollkodsgeneratorn hämtar information från buffertminne och avger en kontrollkod som inlagras i meddelandet.

Dessutom ingår som bestyckningsmöjligheter FSK och Kraftenhet.

 

 

TM-20 mottagare
Bild 2. TM-20 mottagare

DATAMUX TM-20 MOTTAGARE M3981-020011

TM-20 mottagare, bild 2, utnyttjas för att omvandla serieinformation till parallellform mottaget via länk eller trådförbindelse med hjälp av FSK mottagare.

 

Funktioner som ingår l TM-20 mottagare.

 • Taktgenerator vilken alstrar de tidsuppdelningssignaler som behövs i enheten.

 • Startenheten avger startpuls för nollställning av taktgenerator när nytt telegram skall börja.

 • Nivåomvandlare för anpassning av mottaget seriemeddelande DEM till enhetens logiska nivåer.

 • Kontrollkodgenerator vi!lken avkänner meddelandeledning M och räknar samman en kontrollkod.

 • Feldetektor som ger larm i händelse av datafel i synkgrupp, mellanbitar eller kontrollkod.

 • Primärregister för kanalinformation där det sker en temporär lagring av data innan dessa överförs till

 • Utgångsregister som lagrar data i parallell form och som sedan följs av

 • Utgångssteg i form av transistorslutning till jord med indikering för 16 kanaler.

 • Meddelandesimulator vilken alstrar ett fiktivt meddelande fM för kontroll av enheten.

Dessutom ingår som bestyckningsmöjlighet FSK och Kraftenhet.

 

Drifterfarenheter

Monterad på nästan alla anläggningar. Bra mät och provutrustning framtagen. En del fel men tar man hänsyn till komplexiteten, så var den bra. Dessutom var nog en del av felen åskskador, som kom in via larmledningar. Muxen var driftsäker, bestyckad med C-mos kretsar. De krävde rätt handhavande, känsliga för statisk elektricitet. Några innehöll specialkretsar bestående av flera standard C-mos kretsar i samma hölje. I schemat var dom markerade så det var lätt att förstå.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2014-01-20

 

Källor:

Provisorisk beskrivning Magnetic

Fjärrövervakning Radiolänk F1281-435591

Drifterfarenheter från Bengt Eliasson