Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                       /--------------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

MULTIPLEXUTRUSTNING TM-4

M3981-004000


Tillverkare Siemens, Tyskland

 

 

 

 

Bild 1. Stativ TM-4   
Bild FHT

 

 

 

 

 

 

Bild 3 CCITT gränsvärden för restdämpning med referensnivå vid 800 Hz. Medelvärde för 60 lfkanaler
Större bild

 

TM-4 var den första mutiplexutrustningen som tillsammans med RL-41 gav den kapacitet på 60 kanaler som var dimensionerande för stomnätet i FFRL

 

Allmänt

Pulsfasmoduleringsförfarandet används ofta för att man över en radiolänksträcka samtidigt skall kunna överföra flera talkanaler, eftersom detta förfarande ställer förhållandevis små fordringar på radioutrustningen. Pulserna styr endast ut sändaren mellan två amplitudnivåer motsvarande pulstaket respektive pulsbasen varför enklare sändare kan användas med t ex enstegs självsvängande oscillatorer.

 

Vid pulsfasmodulering (PPM = Puls-Phasen-Modulation) modulerar signalspänningen kanalpulsernas fasläge medan pulsamplitud och pulsbredd är lika för alla pulser. Avståndet mellan en LF-kanals pulser utnyttjas för samtidig överföring av kanalpulser för ytterligare LF-kanaler (tidmultiplex).

 

Multiplexutrustning TM-4 kan bestyckas för överföring av 60 talkanaler i sändnings- och mottagningsriktningarna.

 

De 60 kanalerna är uppdelade i fem gruppkanaler A, B, C, D och E med 12 LF-kanaler i varje grupp. TM-4 arbetar helt med transistorer och dioder vilka lämpar sig särskilt bra för de i pulstekniken ofta förekommande elektronkopplarna.

 

Alla 60 kanalerna kan användas för överföring av telefonsamtal med talbandet 300 Hz -3400 Hz. Överföringsegenskaperna motsvarar de fordringar som uppställts av CCITT för fjärrtrafik. Varje talkanal kan även användas för överföring av 24 växelströms telegrafikanaler. Med hjälp av tillsatsapparater är också en blandad överföring möjlig, t ex tal i området 300-3400 Hz med inlagringstelegrafi. Anrops- och väljarsignaler eller tillståndsmeddelande, kanal ledig eller upptagen kan överföras ovanför talbandet med en 4 kHz tonsignal. Alla talkanaler med tillhörande 4 kKz anropskanaler kan samtidigt utan inskränkningar användas för överföring.

 

Kanal 1 i gruppkanal C är alltid modulerad med en synkton, 3750 Hz, för synkronisering av mottagardelen med sändardelen. I kanal 5 i varje gruppkanal överförs en pilotton, 3850 Hz, för övervakningsändamål. Vid pilotavbrott sänder mottagardelen tillbaka ett meddelande därom till sändarsidan genom en 50 Hz ton i kanal 3 i varje gruppkanal.

 

Bild 1 visar en komplett station bestyckad med enheter för 60 talkanaler i båda överföringsriktningarna. I bild 2 visas ett exempel på en förbindelse med två ändstationer och en mellanliggande relästation.

 

 

 

Bild 2. Exempel på radiolänkförbindelse med två ändstationer och en relästation
Större bild

 

Tekniska data.

ALLMÄNT 

Antal talkanaler i båda överföringsriktningarna beroende på bestyckning

upp till 60 uppdelade i 5 gruppkanaler

Antal 50-bauds telegrafikanaler per talkanal

24

Signalering i talkanal

4 kHz

Synkronisering 

Synkton i kanal 1 gruppkanal C

3750 Hz

Grundbrus vid +8,7 dBU (+1 N)

 

Övervakning av gruppkanal 

Pilotton i kanal 5 i varje gruppkanal

3850 Hz

Pilotreturmeddelande i kanal 3 i varje gruppkanal

50 Hz

psophometriskt mätt med CCITT A-filter och stativet slingkopplat

≤0,7 mV

Dämpnings-frekvensberoendet i LF-kanal

Referensnivå vid 800 Hz. Bild 3

medelvärde för alla kanaler

1/5 CCITT

enstaka kanal

2/5 CCITT

Klirrfaktor vid normalnivå och 800 Hz 

utan kompander

≤3%

med kompander

≤5%

Överhörningsdämpning vid 800 Hz 

psophometriskt mätt med CCITT A-filter och stativet slingkopplat

65 dB (≥7, 5 N)

SIGNALERING 

Teckengivning på ingång 82 och utgång 82

mot jord

Tillåten kontaktbelastning i signalerings relä, m-tråd

60 V, 60 mA

Tillåten belastning av s-tråd 

ledningsmotstånd

400 ohm

isolation mot jord

≥100 kohm

kapacitans mot jord

≤0,6µF

Teckendistorsion 

mätt på signalreläts kontakt med 50/50 ms pulsering

3 ms

LF-INGÅNG OCH UTGÅNG 

Talkanal

300 till 3400 Hz

Kanalnivå i anslutningsfält

 

  ingång

-3,5 dBu(-0,4 N)

  utgång

-3,5 dBu (-0,4 N)

Kanalnivå i mätfält

 

  ingång

-17,4 dBu (-2 N)

  utgång

+8,7 dBu (+1 N)

Ingångs-och utgångsimpedans

600 ohm

Reflexionsfaktor

 

ingång-och utgång seriekopplad, 1200 ohm

<15 %

PULSFREKVENT IN- OCH UTGÅNG

Ingångs-och utgångs impedans

75 ohm

Avgående pulser F1

 

  bipolär pulsamplitud nominellt

1,4 V topp till topp

  maximalt

Ca 7 V topp till topp

  pulsbredd mätt på halva höjden

ca 0,4µs

Inkommande pulser F1

 

 polaritet

bipolär eller positiv

 pulsamplitud

≥0,7 V topp till topp

 deviation

+0,6µs

 deviation vid provtonnivå med kompander

63 % av max dev.

 deviation vid provtonnivå utan kompander

50 % av max dev.

STRÖMFÖRSÖRJNING 

Nätspänning

220 V 40-60 Hz

tillåten variation med garanterade överföringsdata

±2%

tillåten variation för goda överföringsdata

±5%

tillåten övertonshalt

10 %

tillåten formfaktor

1,11 ±0,03

Effektbehov vid full bestyckning

ca 125 VA

MÅTT

600x1554x225 mm

VIKT

ca 165 kg

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Siemens 60 kanals pulsfasmodulerade mux var helt halvledarbestyckad. Tog upp lika mycket plats som en TM-3 som den ersatte.

Muxen hade kompander -  expanderteknik och var lättservad. Man bytte kort. Använde samma Oscilloskop med cirkulärt svep, som använts till TM-3. Men nu blev det tätt mellan pulserna. Vid avbrott på en kanal lade man på provton eller en ringsignaljord och såg att pulsen skakade när man mätte på utgående PPM. Om inte, bytte man kort. Sen fick motstationen kolla att han fick ut ton. Om inte -  byt kort. Han kunde se att han fick in modulerad PPM kanal på sitt Oscilloskop.

 

Första tiden var det en del fel på halvledare och åtskilliga kallödningar. På en anläggning hade vi ett stativ som stannade någon gång ibland. Då fick vi dunka till det ordentlig så gick det, ibland flera månader. Vi misstänkte kallödningar på baksidan, men fick ingen avbrottstid. Stativet stod mot väggen. Vid en stor övning simulerades dock avbrott på anläggningen så då passade vi på att reparera baksidan. Sen gick det utan anmärkning.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterad 2013-12-20

 

Källor:

Beskrivning M7773-420391  Fastställd den 2/11 1966 (Libris-Id 3381408(

Uppgifter från FHT

Uppgifter från Bengt Eliasson