Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                     /---------------------?

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Bäringsmultiplexutrustning TM-9

Tillverkare Raytheon USA

 

 

 

TM-9 Sändarstativ

 

 

TM-9 Mottagarstativ

 

Allmänt

TM-9 är en bäringsmultiplexutrustning avsedd att överföra vridningsinformation från en radarstation till PPI. Den används tillsammans med en videomultiplexutrustning och modulerar via denna en bredbands radiolänk.

 

TM-9 arbetar med tre kanaler varvid en kanal ligger utan bärfrekvens på 50 Hz, en andra kanal på 15,3 kHz och en tredje på 21,5 kHz.

 

TM-9-signalerna kan överföras även med andra överföringssystem där basbandet är minst 50 Hz - 22 kHz.

 

TEKNISKA DATA

Allmänt

Antennhastighet 

4-12 r/m

Dynamisk noggrannhet 

0,15 grader

Synkroniseringstid

max 10 sekunder från stillastående vid 10 antennvarv per minut.

Antennvarvtal/
överföringsvarvtal
 

1/30

Effektbehov

sändaren

220 V 100 VA

Effektbehov

mottagaren

220 V 350 VA

Skåp 

Höjd

 

2150 mm

Bredd

 

595 mm

Djup

 

435 mm

Färg

 

Grå

Total vikt

TM-9S

155 kg

 

TM-9M

175 kg

Sändare M3981-009138

Insignal 30 gånger

Elgon
spänning

S1, S2, S3
50 V 50 Hz

 

Referens
spänning

115 V 50 Hz

Utimpedans 

600 ohm

Utsignal 30 gånger

0,93 V topp till topp =0,33 V nominellt

 

Referens

1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Mottagare M3981-009208   Servoenhet M3981-009218

Inimpedans

 

600 ohm

Insignal

 

30 gånger -0,79V topp till topp = 0,28 V nominellt

 

Referens

1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Utsignal

Elgon
spänning

S1, S2, S3 från NIFEGON M14 50/58 V 50 Hz

Tonsändare 15,3 kHz M3981-009158

Utimpedans

 600 ohm balanserad

Insignal

 18 eller 48 V ±10% relämatning eller slutning alternativt brytning

Utsignal

 +10 dBm maximum

1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Tonmottagare 15,3 kHz M3981·009238

Inimpedans

 600 ohm balanserad

Insignal

 -20 dBm minimum

(1 V topp till topp nominellt)

Utsignal

 Dubbelpoliga, tvåvägs reläkontakter

Tonsändare 21,5 kHz M3981-009148

Inimpedans

 600 ohm balanserad

Utimpedans

 600 ohm obalanserad

Insignal

 0,93 V topp till topp = 0,33 V nominellt för 30 % modulering

0 dBm (0,28 V topp till topp = 0,8 V) för 70 % modulering

Utsignal

 +8 dBm omodulerad maximalt -7,0 dBm =1 V topp till topp = 0,35 V nominellt

Tonmottagare 21,5 kHz M3981·009228

Inimpedans

 600 ohm obalanserad

Utimpedans

 600 ohm balanserad

Insignal

 -33 dBm min för 0,28 V (1 V topp till topp nominellt) demodulerad signal

Utsignal (demodulerad)

 0,79 V topp till topp = 0,28 V nominellt

AKR

 2,8 V topp till topp = 1 V över 600 ohm max. Om insignalen (-30 dBm) ändras med ±10 dB ändras den demodulerade utsignalen med endast ±1 dB

Transformatorenhet M3981-009268

Inspänning

T1-T3

3 x 50V eller 3 x 100V

Utspänning

T1-T3

3 x 50 V ojordad mittpunkt

Inspänning

T4

115 V eller 220 V, 115 V normalt

Utspänning

T4

30 V eller 50 V

Strömtålighet

 

1 A vid 50 V

Effektförbrukning

Sändaren

 

115 V 50 Hz 35 W

Mottagaren

 

115 V 50 Hz 300 W

Tonsändaren

15,3 kHz

115V 50 - 60 Hz 10 W

Tonmottagaren

15,3 kHz

115V 50 - 60 Hz 15 W

Tonsändaren

21,5 kHz

115V 50 - 60 Hz 10 W

Tonmottagaren

21,5 kHz

115V 50 - 60 Hz 15 W

 

Drifterfarenheter (Bengt Eliasson)

Den hörde ihop med TM-8 och användes för överföring av radarantennens rotation.

En hylla var egentligen avsedd för telemetriöverföring och byggd för mycket hög driftsäkerhet. Rören gick mycket ”snålt”.

Nätdelen innehöll inga elektrolyter som kunde torka ut, utan papperskondensatorer.

Bäringsöverföringen var ett mekaniskt underverk i båda ändar på överföringen, med selsyn/elgon som sjöng vackert. Plus stora lysande elektronrör. På mottagarsidan gällde noggrann injustering, annars kunde dom stå och snurra fast motstationen var avstängd.

 

Sammanställt av Roland Persson

Senast uppdaterat 2013-12-20

 

Källor:

FV Beskrivning M7773-420440

Uppgifter från Bengt Eliasson