Aktuell Tidsperiod

 

 

 

Lågfrekvensgeneratorer 1930 - 1980

Samtliga bilder klickbara till
större format

 


1933 Svävningsgenerator
GR 613B


1939 HP 200A


1944 Swema GT 80A


GT 80A med glödlampan på plats


1945 Philips GM 2305


1953 HP 200CD


1960 Philips GM 2305A


1961 HP 204B


1961 KFF/Philips R723


1965 Optimation RCD-1


 1966 Oltronix RCO-6


1969 HP 654A


1970 Krohn-Hite 22251972 Tektronix SG 502

 

 

Begreppet

Med lågfrekvensgeneratorer avsågs ursprungligen ett instrument som generade sinusvåg inom det hörbara frekvensområdet. Numera avser man vanligen en icke modulerbar sinusgenerator med lägsta frekvens i det lägre hörbara frekvensområdet.
Kännetecknande för lågfrekvensgeneratorer var låg distorsion som hade betydelse eftersom generatorn ofta användes för mätningar av distorsion på LF-förstärkare mm.
Numera används ofta det allmänna begreppet oscillator för icke modulerbara generatorer oavsett frekvensområde.
 

RC-oscillatorn och dess utveckling

Fram till slutet på 1930-talet var LF-generatorer baserade på skillnaden i frekvens mellan en fast LC- oscillator och en LC- oscillator med variabel frekvens, s.k. svävningsgeneratorer.
1933 introducerade General Radio LF-generatorn GR613, ett typiskt exempel på detta utförande.

1939 lämnade William Hewlett in en patentansökan för en RC oscillator. General Radio hade redan 1937 ansökt om patent för en outvecklad RC-oscillator med vissa likheter.
Hewletts konstruktion var unik i flera avseenden genom användande av en variabel kondensator för kontinuerlig frekvensinställning. Vidare en glödlampa i återkopplingskretsen, som med sin negativa temperaturkoefficient stabiliserade oscillatoramplituden utan att orsaka distorsion.
Genom förmedling av professor F Terman, Hewletts mentor vid Stanford University, fick Hewlett tillverkningstillstånd för detta patent som GR själva aldrig utnyttjade.

1939, Med denna enda produkten, LF- generatorn
HP 200A, bildades Hewlett-Packard Co.
Detta ursprungliga utförandet av denna oscillator
med Wienbrygga följt av negativ återkoppling återkom i ett flertal LF-generatorer under 30 år

200CD, var en omkonstruktion av 200A som annonserades 1952 med frekvensområdet utökat till 600 KHz. Denna generator var i produktion i 33 år fram till 1986.

HP 204B, den första transistoriserade oscillatorn 1961

HP 654A med ett frekvensområde 10 Hz till 10 MHz annonserades 1964 med ett utgångssystem anpassad till mätningar i transmissionssystem.
 

Den svenska anknytningen

Svenska Mätapparater, senare SWEMA, grundades 1944 av civ.ing. Axel Th. Carlander som under andra världskriget var assistent på KTH där han utvecklade en tongenerator, kanske som examensarbete. Till grund för detta arbete kan man tänka sig att verifiera Hewletts patent som publicerades i USA 1942
Dessa tongeneratorer tillverkades, till skillnad från HP,
inte i ett garage i Palo Alto - utan inledningsvis i en portvaktsstuga på Kungsholmstorg i Stockholm.
Ett exempel på denna tillverkning är tongeneratorn
GT 80A kombinerad med fyrkantvåg som tillverkades fram till mitten av 1960-talet då Swema ändrade inriktning på sin produktutveckling.
Tillverkningen av denna konstruktion togs upp av Philips i Sverige redan 1945 och marknadsfördes som GM2305A.
Bakgrunden och SVEMAs utveckling.

 

LF-generatorer för transmissionssystem

För underhåll av radiolänkar specificerade Flygförvaltningen 1956 en tongenerator som tillverkades av Philips, anpassad för transmissionsmätningar. Utgångskretsarna hade speciella egenskaper bland annat symmetrisk utgång med tre valbara inre impedanser.
Generellt gäller detta för alla oscillatorer avsedda för transmissionsområdet. Den absoluta utnivån angavs ofta i Neper eller Decibel utifrån olika referenser.
 

Fortsatt utveckling

Optimation RCD-1 var en LF-generator med digital inställning av frekvens. Detta krav kom från tillverkningen av instrumentprovbänkarna som tillverkades vid CVA 1966-1967

Krohn-Hite var från starten 1949 ett framstående företag för tillverkning av avancerade LF-oscillatorer med unika egenskaper. Krohn-Hite 2225 anskaffades till normallaboratoriet vid CVA med krav på mycket hög amplitudstabilitet, 0,01%/h och låg distorsion, 0,01%.

Oltronix blev den tredje svenska tillverkaren av LF-generatorer baserade på Hewletts patent. I mitten av 1950-talet annonserade Oltronix RCO-1. Oltronix blev under 1960-talet en betydande tillverkare av LF-generatorer.

LF- generator SG 502 med frekvensområdet 5Hz till 500 kHz ingick som modul i Tektronix modulära mätsystemet TM500/TM5000

1980 annonserade Tektronix SG 505 den kanske sista LF-generatorn med enbart sinusvåg. Denna generator hade extremt låg distorsion. Inom 20 Hz -20 kHz området mindre än 0,00008% (-102 dB THD).
 

Funktionsgeneratorer tar över

LF-generatorer ersattes successivt av funktionsgeneratorer med början från mitten på 1960-talet, speciellt då dessa blev tillgängliga med relativt låg distorsion. Dessutom hade funktionsgeneratorer en större funktionalitet och utvecklingspotential.
Wavetek ledde denna utveckling med stor framgång från 1962 i huvudsak inriktade på pris/prestanda optimerade instrument.

 

 

Läs mer om funktionsgeneratorer.
 

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterat 2023-05-29