Terminologi

Radiospektrum

Radiospektrum indelas i olika frekvensområden eller frekvensband.
Användning av frekvenser regleras av ITU Internationella Teleunionen som är huvudorgan för detta. I Sverige regleras frekvensanvändningen av Post- och telestyrelsen.
Indelning, beteckningar, benämningar mm.

Mätteknik

Begreppen testteknik, autotest, mätteknik, spårbarhet, noggrannhet, precision, mätosäkerhet  mm förklaras här.