Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell Tidpunkt

 

Baltutlämningen

Ett svensk trauma


Avvisning under tvång
Avvisning under tvång

Uppgivenhet inför faktum
Uppgivenhet inför faktum


I januari 1946 utlämnades 146 baltiska soldater från Sverige till Sovjetunionen.
Detta föregicks av en upprörd debatt om de 167 baltiska soldater som varit i tysk tjänst och som flytt till Sverige vid slutet av andra världskriget.


De allierade hade kommit överens om att tysk militär på flykt skulle återsändas till den front de lämnat. Sverige utfäste sig att följa denna regel.
Av de ca 2700 tyskar som flytt till Sverige stod det ingen strid, då de förutsattes bli behandlade som krigsfångar. Men när det blev känt att det också ingick ca 150 baltiska soldater, krävde en stark opinion att dessa skulle få stanna då man antog att de skulle straffas som landsförrädare.

 

Anledningen till detta var att balterna betraktades som sovjetmedborgare, då Sovjetunionen hade annekterat de baltiska länderna som en del av en överenskommelse med Hitlertyskland 1939 (Molotov-Ribbentrop-pakten).

Genom anslutningen till Sovjet ombildades Estland till en sovjetrepublik - Estniska SSR - 21 juli 1940. Mellan 1941 och 1944 ockuperades Estland av Tyskland tills det åter ockuperades och annekterades av Sovjetunionen 1944. Sverige var bland de första länderna att erkänna Estland som en del av Sovjetunionen.

 

Vissa var för en utlämning. Sveriges Kommunistiska Parti SPK, föreslog att även skicka tillbaka de 30 000 civila flyktingarna från Baltikum.

Försök gjordes att få Sovjetunionen att avstå från balterna, bl.a. vädjade Kung Gustaf V till Stalin. När detta misslyckades genomfördes utlämningen i januari 1946.
Hungerstrejk, självstympningar och sjukdomar medförde att endast 146 balter sändes iväg.

Baltutlämningen påverkade starkt den svenska opinionen och en gryende osäkerhet om Sovjetunionens planer och de baltiska staternas framtid, kvarstod efter utlämningen.

 

Engelsk film om utlämningen 1,5 minuter


Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget,
klicka här


Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2015-06-03

 

Källor:
NE,
Wikipedia