Aktuell Tidsperiod
 

 

 

Gaitherrapporten

Avskräckning och överlevnad
USA kan förlora ett krig mot Sovjet

 

Sputnik

 

 

Gaitherrapporten

 

Atomsprängning

 

 

 

Varningsskylt

 

Uppskjutningen av Sputnik den 4 oktober 1957 överraskade en hel värld och inte minst USA:s befolkning som nu insåg att oceaner inte lägre var ett skydd mot kärnvapen. Ingen händelse sedan Pearl Harbor fick sådana konsekvenser.


President Eisenhower tillsatte omedelbart en kommitté under ledning av Rowan Gaither.
Denna skulle studera och rapportera om värdet av olika åtgärder för att skydda den civila befolkningen i händelse av en kärnvapenattack på USA.
Dessutom ta hänsyn till sannolika nya vapensystem och att föreslå aktiva och passiva åtgärder.
Vidare skulle
kommittén studera det avskräckande värdet av USA:s egna kärnvapenstyrkor.

Gaitherrapporten som den kom att kallas, överlämnades den 7 november, endast en månad efter Sputnik.

I rapporten betonade kommittén att USA var i fara att förlora ett krig mot Sovjet. Endast en massiv ökning av den militära budgeten, i synnerhet ett påskyndande av konstruktioner av interkontinentala robotar, kunde avvärja en sovjetisk aggression.
Kommittén kom också till slutsatsen att den amerikanska allmänheten var helt oskyddad vid en kärnvapenattack och föreslog ett $ 30 miljarders program för att bygga skyddsrum.

Även om utskottets betänkande skulle vara hemligt, läckte snart flera av dess slutsatser ut till pressen, vilket orsakar en mindre panik bland amerikanska folket. President Eisenhower, med sin erfarenhet från militärledningen, var mindre imponerad. Underrättelseuppgifter, bland annat från U2-flygningar över sovjetiskt territorium, visade att Sovjet inte var ett dödligt hot, som Gaitherrapporten antydde. Eisenhower ökade anslagen till utveckling av interkontinentala ballistiska robotar och för det civila försvarsprogrammet, men ignorerade de flesta andra rekommendationerna i rapporten.

Demokraterna gick omedelbart till angrepp, och anklagade Eisenhower att lämna USA öppet för ett sovjetiskt anfall.
Under presidentvalskampanjen 1960, fortsatte  demokraterna att hamra in budskapet om det förmodade "missile gap" mellan USA och ett mycket starkare Sovjetunionen.

Liksom policydokument
NSC-68 från Nationella säkerhetsrådet 1950 efter kallduschen med den första sovjetiska atombomben hade Gaitherrapporten ett stort inflytande på den amerikanska militära upprustningen och utrikespolitiken under följande år.

 

Skrivet av: Stig Hertze

Källor:
The National Security Archive Paul Nitze
The man who brought us the Cold War

 

The Master of the Game

Paul H. Nitze and U.S. Cold War Strategy from Truman to Reagan
 

Gaither Rapporten, Deterrence and Survival in the Nuclear Age

Senast uppdaterad: 2017-01-30