Aktuell Tidpunkt
 

 

       \/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

NSC-68 Policydokument från National Security Council
USA:s Nationella säkerhetsråd preciserar det kalla kriget

 

Joe 1 Sovjets första atombomb

Joe 1
Sovjets första atombomb

 

Framtiden är röd

Framtiden är röd

 

 

 

 

 

 

Kalla kriget i världen

Kalla kriget i världen
Större bild

 

I NSC-68 definierar USA sin egen roll och beskriver den hotbild mot den fria världen, som USA ansåg föreligga i april 1950. Därmed anges förutsättningarna för det kalla kriget.
NSC-68, har blivit ett av de klassiska historiska dokumenten från det kalla kriget.

Beträffande situationen som den tedde sig, utifrån USA:s perspektiv våren 1950, är det värt att notera Sovjetunionens sprängning av sin första atombomb endast sju månader innan NSC-68 formulerades. USA hade förlorat sitt nukleära monopol flera år före vad man ansett vara möjligt.
Det kommunistiska maktövertagandet i Kina endast sex månader tidigare. I USA ansåg man att man ”förlorat” Kina.

Därtill en vänskapspakt mellan Sovjetunionen och Kina endast två månader tidigare. Lägg till detta Irankonflikten, PragkuppenBerlinblockaden och de pågående rättegångarna mot ryska spioner inom vitala delar av den amerikanska administrationen.

Det världskommunistiska hotet, sett ur USA:s perspektiv, verkade mot denna bakgrund högst påtagligt.   

NSC-68, antagen den 14 april 1950, pläderade för en amerikansk militär uppbyggnad med konventionella vapen för att konfrontera vad man kallade en ”fiende besjälad med en fanatisk tro, motsatt till vår egen”.

Sovjetunionen och USA ansågs finnas i en polariserad värld, där Sovjet ville "införa sin absoluta makt över resten av världen”.
Detta leder till ett krig om idéer som "idén om frihet under en regering och lagar” och idén om ”slaveri under ett bistert klickvälde från Kreml ".

”Därför bör USA som är "maktcentrum i den fria världen", bygga ett internationellt samhälle där det amerikanska samhället kan "överleva och blomstra " och föra en politik för inneslutning av Sovjetunionen.

Dokumentet hänvisar till skrifter av George F. Kennan, närmare bestämt Det långa telegrammet från 1946.
Kennans teori om inneslutning omfattade en mångfacetterad strategi för USA:s utrikespolitik som svar på det upplevda sovjetiska hotet.
NSC-68 rekommenderar dock en politik som betonar militära över diplomatiska åtgärder.

NSC-68 krävde betydande militära utgifter, för att USA skulle uppnå en "överlägsen total styrka i kombination med andra pålitliga likasinnade nationer".
 

 ”Detta kräver en militär styrkenivå som kan”:

  • Försvara västra halvklotet och viktiga närstående allierade områden så att deras förmåga till krigsförberedelser kan utvecklas.

  • Tillhandahålla och skydda en mobilisering medan de offensiva krafterna som krävdes för seger håller på att byggas upp.

  • Utföra offensiva operationer för att förstöra viktiga delar av den sovjetiska krigsmaktens förmåga och för att hålla fienden ur balans tills full offensiv styrka från USA och dess allierade kan åstadkommas.

  • Försvara och upprätthålla kommunikationen och basområden nödvändiga för att utföra dessa uppgifter.

  • Stödja de allierade så att de kan utföra sina roller i de nämnda uppgifterna.

Många inom Trumanadministrationen motsatte sig bland annat påståendet om att Sovjet tar in på USA:s försprång och hävdade att klyftan snarare ökade och att USA var överlägsen Sovjet inom alla grenar av militären. Även Kennan kritiserade rapporten.
Till en början var president Truman motståndare, men när Nordkorea den 25 juni anföll Sydkorea var det få amerikaner som tvivlade på att Nordkoreas attack kom efter order från Sovjet.

Trumanadministrationen hade vaknat och insett faran med den förre vapenbrodern ”Uncle Joe”.

NSC-68 påverkade USA:s utrikes- och säkerhetspolitik under de följande 20 åren.

Sammanställt av: Stig Hertze

Källor:
Cold War J Isacs & T Downing Abacus 2008
Encyclopedia Britannica 2010

Det kalla kriget John Gaddis LIBRIS ID:10699186
NSC-68 Originalrapporten hittar du här (På engelska)

 

 

Senast uppdaterad 2015-05-24