Aktuell Tidsperiod
 

 

 

Irankonflikten


Sovjetiskt försök att expandera i mellanöstern

 

Karta över mellanöstern
Större

 

Iranskt territorium hade länge varit eftertraktat av både Storbritannien och Ryssland för sitt strategiska läge och sina stora oljereserver.

Efter den Tyska invasionen av Sovjetunionen i juni 1941 beslöt Storbritannien och Sovjetunionen att gemensamt ockupera Iran som en förebyggande åtgärd. Sovjet i norr och Storbritannien i söder.

Motivet för invasion var:

  • Behovet av att använda Irans territorium för leveranser av krigsmateriel till Sovjetunionen  då ishavskonvojerna till Murmansk och Arkhangelsk hade visat sig vara osäkra.

  • Att säkerställa att oljefält och Anglo-Persian Oil Company, fortsättningsvis skulle vara under brittisk kontroll.

Gemensamt lovade man dock att dra tillbaka sina trupper inom sex månader efter krigets slut.
Vid Teherankonferensen 1943, gav de tre stormakterna ytterligare försäkringar om Irans framtida självbestämmande.

USA och Storbritannien drog tillbaka sina styrkor före den 2 mars 1946 som var den överenskomna tiden. Men Sovjet utökade istället sin militära närvaro i södra Iran. I mitten av december 1946, med hjälp av trupper och hemliga polisen, etablerades två pro-sovjetiska "Folkets demokratiska republiker" på iranskt territorium.
Det blev allt med tydligt att Sovjet såg det iranska territoriet som en väg till öppet hav och tillgång till dess stora oljereserver.

USA och Storbritannien utövade starka påtryckningar på Sovjetunionen för att tvinga fram en reträtt av röda armén från Iran och därmed minska sovjetiskt inflytande.
Frågan togs bland annat upp i det nyinrättade säkerhetsrådet inom FN. USA gjorde där klart att om inte FN agerade med kraft i detta fall, kunde detta skada säkerhetsrådets framtida ställning.
Inom Trumanadministrationen mognande beslut, att inte ge efter för denna sovjetiska framstöt utan att sätta hårt mot hårt.
 
Sovjet blev överraskade av såväl de starka amerikanska och brittiska reaktionerna som läget i FN:s säkerhetsråd. Med risk för en militär konfrontation, meddelade Sovjet den 26 mars 1946 att de skulle dra tillbaka alla trupper inom fem till sex veckor.
Under tiden, i all hemlighet, varnade president Truman Stalin, att om inte de sovjetiska trupperna drogs tillbaka från Iran inom sex veckor skulle USA sända marina styrkor till persiska golfen och marktrupper till Iran.

De sista delarna av röda armen lämnade Iran den 10 maj 1946.
Denna konflikt var ett av de första tillbuden utanför Europa i de alltmer infekterade politiska relationerna mellan USA och Sovjetunionen.
Händelserna i Grekland och Turkiet och den begynnande förståelsen i USA av omfattningen av Sovjets illegala verksamhet i USA genom Venonaprojektet, ledde till den alltmer polariserade situationen mellan öst och väst.

 

Skrivet av Stig Hertze


Källor:
Venona, Haynes & Klehr Yale University Press 1999
The Haunted Wood, Weinstein & Vassiliev Random House1999
Cold War Isaacs & Downing Abacus 2008

Senast uppdaterad: 2015-06-03