Tidsperiod


  /-/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990
 

 


Turkiet

Aggressiva Sovjetiska krav på Turkiet

 

 

Bosporen Marmasjön
Bosporen Marmasjön

Större bild

 

 

 

 

Grekland och Turkiet innesluter Sovjetunionen mot Medelhavet
Större bild

 

 

 

För att demonstrera sin närvaro och band till Turkiet lät USA Turkiets avlidne USA-ambassadör Mehmet Münir Ertegün återvända till Istanbul på slagskeppet Missouri i april 1946
Större bild

 

Bakgrund
Den sovjetiska svartahavsflottan måste passera genom det sund som utgörs av Dardanellerna, Marmarasjön och Bosporen för att nå Medelhavet.
Bosporen är det smalaste sundet som används för internationell sjöfart. Ca 30 km långt med en minsta bredd på 700 meter
Dardanellerna har genom historien haft stor strategisk betydelse och har varit föremål för flera väpnade konflikter, särskilt mellan Ryssland och Turkiet.
Genom Montreuxkonventionen 1936 tillerkändes dock Turkiet rätten att befästa Dardanellerna. Handelsfartyg skulle dock ha rätt till fri passage under såväl krig som fred.

 

Sovjetisk framstöt

I juni 1945 meddelade den ryske utrikesministern att Sovjet önskade arrendera mark för anläggande av en bas vid dessa sund. Turkiet var helt avvisande.

I augusti 1946 återkom Sovjetunionen med samma begäran nu med ytterligare krav på att förhandlingar om gällande regler för krigsfartygs rätt att passera sundet. Till detta hade Stalin lagt krav på de turkiska distrikten Ardahan och Kars.

Återigen vägrade turkarna att tillmötesgå sin mäktige granne.

Sex månader senare, den 24 februari 1947, meddelade den brittiska regeringen USA att de inte längre hade råd med sina insatser i Grekland där de medverkade till att förhindra ett kommunistiskt maktövertagande.

Detta var alarmerande nyheter i Washington. Med ett kommunistiskt Grekland skulle Turkiet vara omringat och dess situation ohållbar.

En sovjetisk dominans över hela mellanöstern ända bort till Indien kunde bli en följd.

President Truman reagerade omedelbart och den 12 mars 1947 i ett tal till kongressen formulerade han Trumandoktrinen med direkt ekonomisk och militär hjälp till Grekland och Turkiet. Detta förstärkte Turkiets beslutsamhet att stå upp mot mäktiga Sovjetunionen.

Turkiet blev tillsammans med Grekland medlemmar i Nato 1952. Därmed förhindrades en fortsatt sovjetisk expansion mot Medelhavet och mellanöstern. USA:s inneslutningspolitik fungerade.

De Turkisk-sovjetiska relationerna förbättrades inte förrän efter Stalins död 1953.

 

Skrivet av: Stig Hertze
Källor:
Världen efter 1945. Philip Bell, Prisma
Nittonhundratalet, Svante Nordin, Atlantis
George C Marshall, Harold Faber, Ariel Book
Cold War J Isaacs & P Hennessy Abacus 2008
Kalla kriget John Gaddis LIBRIS-ID:10699186
 

 

Senast uppdaterad 2015-05-24