Operativ Tidsperiod
 

 

 

Grekiskt inbördeskrig

Konfrontation mellan öst och väst

 

 

Inbördeskrig i bergig terräng

 

 

 

Kommunistiska volontärer

 

 

 

Grekland tillsammans med Turkiet hindrade Sovjetunionen
 att nå Medelhavet

Större bild

 

 

Inbördeskriget i Grekland utkämpades mellan åren 1946 och 1949 och var ett kommunistiskt gerillakrig mot den sittande regeringen. Segern för Greklands kung Paul och den grekiska regeringens antikommunistiska armé uppnåddes först genom ekonomiskt och militärt stöd från Storbritannien och senare från USA.

Förspelet till denna konflikt var det tomrum som den tyska ockupationsmakten lämnade efter sig i oktober 1944.
Den tyska ockupationen hade bekämpats av två grekiska gerillastyrkor, det kommunistiska EAM-ELAS och den rojalistiska grupperingen Edes.
När de tyska truppernas lämnat Grekland utbröt bittra strider mellan dessa grupper om makten över den grekiska motståndsrörelsen.
Med brittisk hjälp kom man dock överrens om att hålla allmänna val i mars 1946. Dessa bojkottades emellertid av kommunisterna. Rojalisterna uppnådde majoritet och efter en folkomröstning i september återinsattes kung Paul som stadsöverhuvud.

Kommunisterna som nu gått under jorden inledde ett fullskaligt gerillakrig med stöd utifrån.
Den anglosaxiska ståndpunkten var att stödet till kommunisterna kom från Sovjetunionen. Detta stred mot den så kallade procentöverenskommelse som träffats mellan Churchill och Stalin i Moskva i oktober 1944. Storbritannien skulle enligt den ha 90 % inflytande i Grekland och Sovjetunionen 10 %.

Storbritannien stadsfinansiella läge tillät inte ett fortsatta satsningar för att rädda Grekland från ett kommunistiskt maktövertagande. Storbritannien meddelade USA regering den 24 februari 1947, att de var nödsakade avbryta det militära och ekonomiska stödet till Grekland och att man avsåg att dra bort alla brittiska trupper från Grekland.

Detta alarmerade den amerikanska administrationen som, förutom Grekland, såg riskerna med att även Turkiet, som redan var under sovjetiskt tryck, skulle dras in i den sovjetiska maktsfären.
Detta händelseförlopp var anledningen till president Trumans snabba ingripande med ett direkt stöd på 400 miljoner dollar till vardera Grekland och Turkiet inramades av Trumandoktrinen.
Det stöd, militärt och ekonomiskt, som blev resultatet av USA:s ingripande resulterade i att den kommunistiska gerillan den 16 oktober 1949 meddelade att de avbröt alla operationer.

Grekland blev tillsammans med Turkiet medlemmar i Nato 1952. Därmed förhindrades en fortsatt sovjetisk expansion mot Medelhavet och Mellanöstern.
USA:s inneslutningspolitik hade framgångsrikt tillämpats i praktisk handling.
 

Skrivet av: Stig Hertze
Källor:
Världen efter 1945. Philip Bell, Prisma
Nittonhundratalet, Svante Nordin, Atlantis
George C Marshall, Harold Faber, Ariel Book
Cold War J Isaacs & P Hennessy Abacus 2008

Senast uppdaterad: 2015-06-03