Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell Tidsperiod


     /------------------------------------------- - -

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 


Atlantpakten NATO
Västeuropa sluter sig samman under USA:s ledning
NATO flaggan

 

Atlantpakten (North Atlantic Treaty), var ett avtal om kollektivt försvar för medlemsländerna, som undertecknades den 4 april 1949 av Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien samt de nordamerikanska staterna USA och Kanada.
Atlantpakten föreskrev att ” ett angrepp mot en eller flera medlemstater skulle betraktas som ett angrepp mot dem alla”.
Andra världskriget hade visat behovet av att samordna ländernas försvar inför eventuella framtida hotbilder.
I skuggan av Pragkuppen, Berlinblockaden blev behovet av en närmare samverkan uppenbart.
En permanent militär organisation NATO, (North Atlantic Treaty Organization) bildades 1951 med placering i Bryssel, för att organisera Atlantpaktens kollektiva försvar.
Genom NATO kom Atlantpakten att utvecklas till en gemensam organisation för militärt och säkerhetspolitiskt samarbete mellan staterna kring Nordatlanten.

 

Mera om NATO här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Nato


Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget, klicka här

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2014-01-01