Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidpunkt

 


   \/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--  

      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Det långa telegrammet
Synen på Sovjetunionen förändras i USA
 
George Kennan
George Kennan

Det är inte om många människor som man kan påstå att de har påverkat den tidsepok de har levat i.
Men den amerikanske diplomaten och historikern George Kennan tillhör definitivt en av dem.
Nästan ensam påverkade han den politik som styrde utvecklingen av det kalla kriget. I sitt långa telegram till amerikanska utrikesdepartementet den 22 februari 1946 grundlade han det västerländska synsättet på Sovjetunionen som stat, dess mål och ambitioner.
I inledningen av telegrammet hävdade Kennan bland annat:

  • Sovjetunionen upplevde sig självt som deltagare i ett permanent krig med den kapitaliska världen.

  • Socialister och socialdemokrater uppfattades som fiender, inte allierade.

  • Sovjetunionen skulle stödja sig på kontrollerbara marxister i den kapitalistiska världen.

  • Sovjetisk aggression utgick inte från det ryska folkets åsikter eller från ekonomisk verklighet, utan snarare från historisk rysk främlingsskräck och paranoia.

  • Maktstrukturerna i den sovjetiska regeringen förhindrade en objektiv och riktig bild av både interna och externa realiteter.

Telegrammet väckte stor uppmärksamhet inom utrikesdepartementet och nådde snabbt Vita huset och Försvarsdepartementet. Det inspirerade till både Trumandoktrinen (1947) och NSC-68 (1950) som förordade massiv upprustning.
Telegrammet, delvis omarbetat, undertecknat med X, känt som artikel X, publicerades i Foreign affairs i juli 1947 och fick därmed allmän spridning som påverkade den amerikanska opinionen.

Kennans tankegångar blev i högsta grad aktuella bara ett par veckor efter att det långa telegrammet landat i Washington. Då vägrade Sovjet att lämna norra Iran i mars 1946, enligt en allierad överenskommelse om ett gemensamt tillbakadragande av trupper från Iran.


Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget?

 

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2015-05-24

Källor:
NE.
Världen efter 1945. Philip Bell, Prisma
Nittonhundratalet, Svante Nordin, Atlantica
George C Marshall, Harold Faber, Ariel Books

Cold War J Isaacs & T Downing Abacus 2009