Operativ Tidsperiod
 

 

  /---------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Österrike
 

En bricka i kalla kriget under tio år

 

 

Österrikes nationaldag den 26 oktober högtidlighåller neutralitetsdeklarationen

 

 

 

 

De fyra stormakterna undertecknade stadsfördraget
Större bild

 

Österrike var en del av nazityskland efter att med tvång ha införlivats 1938.  
På våren 1945 erövrades större delen av Österrike av sovjetiska trupper som nådde Wien den 13 april 1945.
Efter krigsslutet delades landet, i likhet med Tyskland, i fyra ockupationszoner. Även Wien delades i fyra zoner.

Tidigt ansåg de allierade att återställandet av Österrikes självständighet vara en viktig del av efterkrigstidens Europa.

Frågan om Tyskland var dock svårlöst. De västallierade ville ha fria val i hela landet, inbegripet den sovjetiska zonen, vilket ryssarna motsatte sig då man befarade att det skulle minska kommunisternas inflytande.

1955 anslöts Västtyskland till försvarsalliansen Nato.
Nu fruktade den nya sovjetiska regimen efter Stalin, att de västliga ockupationszonerna i Österrike skulle gå samma väg.
Sovjet accepterade då ett enat Österrike inom de gränser som gällde före 1938 och med villkoret att landet förklarade sig neutralt, för att förhindra det från att ansluta sig till Nato.
Både detta och sovjetiska krav på krigsskadestånd accepterades för att säkra Österrikes självständighet.
Den 15 maj 1955 undertecknade de fyra stormakterna stadsfördraget och därmed kunde en tioårig ockupation upphöra.
De sista ockupationstrupperna lämnade Österrikes territorium den 25 oktober.
Följande dag beslöt det österrikiska parlamentet att Österrike skulle bli en permanent neutral stat enligt Haag konventionen.

 

Skrivet av: Stig Hertze


Källor:
Nittonhundratalet, Svante Nordin, Atlantis
George C Marshall, Harold Faber, Ariel
Book
Cold War Isaacs & Downing Abacus 2008

Senast uppdaterad 2010-04-25