Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Försvarets Typkataloger

Teletekniska Mätinstrument och Telemätkomponenter

 

 Typkatalogen Teletekniska Mätinstrument omfattar c:a 1300 teletekniska mätinstrument som anskaffades inom försvaret i fler än fem exemplar under åren 1945 till 1990.

 Typkatalogen Telemätkomponenter upptar telemätkomponenter i första hand avsedda som tillbehör vid mätningar med telemätinstrument förtecknade i typkatalogen. Katalogen är digitaliserad i sin helhet.


Avsikten med typkatalogerna var att standardisera benämningar och beteckningar, införa Försvarets Materielkod, M-kod och publicera specifikationer över prestanda och toleranser.

 

Typkatalogerna använder sig av firmakoder. Översättning finns här.

Korsregister mellan Benämning och M-nummergrupp

 

Historien bakom tillkomsten av Typkatalogerna kan du läsa här.

 

Katalogbladen i Typkatalogen Teletekniska Mätinstrument har här sorterats på tillverkarnas företagsnamn i alfabetisk ordning

 

Tillverkare i alfabetisk ordning:

Tillverkare A till F

Tillverkare G till M

Tillverkare N till R

Tillverkare S till Ö

 

Direktlänkar till dessa tillverkare:

Bird Electronics

Hewlett Packard

Magnetic AB

Philips

Siemens AG

Sivers Lab

Tektronix