Innehåll i avsnittet Databehandling


Utrustning för behandling av datainformation    Uppdaterad 2020-04-10

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Datasystem
DC-1

J35A

Analog datamaskin. Styra skeden. Beräkna enkla analoga funktioner

1960-1978

Datasystem
DC-2

J35B/D/E/F/J

Analog dator. Styra skeden beräkna komplexa analoga funktioner

1963-1999

Flygdata-
omvandlare

FD-10

J35B
J35D

Omvandla digital styrdatainformation från Stridsledning STRIL till analoga indata för presentation på analoga instrument för kommando, styrkurs, målbäring, avstånd, målhöjd och skede

1963-1986

Flygdata-
omvandlare

FD-11

J35F
J35J

1965-1999

Signalanalysator ME-2 FR-21

J35F/J

Ser till att styrdatafunktionen var ansluten till en radiokanal som hade godkänd kvalité och adress.

1973-1999

Centralkalkylator
CK-37

AJ37 SK37

Styra skeden. Beräkna, övervaka och styra funktioner. Administrera tester

1972-1992

Centraldator  CD-107/207

JA37/JA37D

Styra skeden. Beräkna, övervaka/ styra funktioner. Administrera tester

1979-2005