Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Övningsstörutrustning J32E, SK37E

 

Radiostörsändare MERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Störpanel MERA i navigatörsutrymmet (baksits)

Apparater pos 1, 2, 3, 18 och 20 placering i flygplanet.

 Större bild

 

 

 

 

Störpanel MERA i navigatörsutrymmet (baksits)

 Större bild

 

 

 

 

 Apparater pos 1, 2, 3 18 och 20 placering i flygplanet.

Antenner pos 5, 7 och 9 ingick aktivt i störradiosystemet.

 Större bild

 

Allmänt

MERA (Manöverenhet Radio) ingick i den speciella utrustning som J32E Störlansen och senare SK37E Störviggen hade för utbildning av försvarets Stridsledning STRIL-s - och Luftvärnsförband samt Flygvapnets operativa flygplan för att operera i en elektronisk störd miljö. Genom upprepade övningar med maskerande störning på aktuella radiofrekvenser utbildades personal i att operera i en realistisk hotmiljö.

 

Uppbyggnad och funktion.

Denna datoriserade radiostörutrustning ingick delvis i flygplanets ordinarie radiosystem. Det hade ett antal rundstrålande antenner, monterade på flygplanets kropp. De användes för identifiering och störning av stridsledande markorganisation samt till dessa samarbetande jakt- attack- och spaningsflygplan.

 

Mottagaren för avlyssning och Sändaren för störning arbetade på VHF-bandet, 100-160 MHz och UHF-bandet, 225-399 MHz. Störning kunde utföras på flera frekvenser i form av AM (Amplitudmodulerat) och / eller FM (Frekvensmodulerat) brus, puls eller oscillerande brus.

Med hjälp av bandspelare kunde vilseledande störning sättas in, exempelvis genom återsändning av givna talorder (Styrdataöverföringen till jaktflygplanen påverkades inte nämnvärt) eller sändning av musik.

 

I det aktiva störsystemet ingick två Sändtagare FR-21, pos 2 och 3 på bilden och ett Högeffektsteg, pos 18, en separat Sändtagare FR-28, pos 20 och en Centralenhet för samordning av systemet, pos 1 samt en Störpanel MERA i navigatörsutrymmet (baksits) för styrning av avlyssning och sändningen.

 

Som mottagarantenn för störsystemets Sändtagare FR 21:4 används den rundstrålande antennen på flygplanets ryggås, pos 5 på bilden medan för störsändning och lyssning används de två antennerna för FR 28 på undersidan av flygkroppen, pos 9 och för FR21:3, pos 7 bakom flygplanets fena.

 

Störsystemet var uppbyggt kring Centralenheten, som för mottagning använde sändtagare FR 21:4 och för störsändning och lyssning sändtagarna FR 21:3 och FR 28.

Systemet matades från flygplanets strömförsörjning med 200 V 400 Hz samt 29 V likspänning.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-05-10

 

Källor:

Beskrivning J32E, boken om Lansen av Sven Stridsberg