Operativ tidsperiod

 

 

                            /-------------------1998
 
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
       1950      1960      1970      1980      1990

 

J32E Störlansen  Störflygplan             Notis 2
 


 

J32E från MFD
Större bild

 


J32E med fällare och Petruskapsel
Större bild

 


Formation av J32E
Större bild


 

Remsfällare under utprovning
Större bild

 


J32E med fällare och störkapsel Petrus
Större bild

   Bakgrund
Det elektromagnetiska spektret tillhör alla och ingen.
Att utnyttja detta innebär alltid att någon kan störa verksamheten och rentav omöjliggöra den.
Ett ofta citerat yttrande, från det kalla krigets dagar, av en sovjetisk amiral är ”det land som bäst kan utnyttja det elektromagnetiska spektret vinner nästa krig”.

Det sovjetiska begreppet radioelektroniskt krig, är klargörande.

Det första riktiga telekriget anses ha utspelats under America’s Cup år1901. Tre nyhetsbyråer bevakade dagligen dessa seglingar. För att bli ensamma om resultaten av tävlingen i nästa dags tidningsupplaga, störde en av nyhetsbyråerna de två andras radiosändningar.

Under andra världskriget och krigen därefter har parternas förmåga att utnyttja det elektromagnetiska spektret haft en avgörande betydelse på utfallet av striderna och även i hög grad påverkat förlustsiffrorna.

Utbildningen i flygvapnet
Störflygplanen i flygvapnet hade som syfte att träna personal i att fungera i en störd miljö.

 • Staber att planera och genomföra övningar där en störd operativ miljö ingick

 • Flygförare, framgångsrikt anfalla ett störande mål eller mål i skydd av störning med tillgängliga vapen,

 • Ledningspersonal, utnyttja befintliga kommunikationsresurser trots störning

 • Radaroperatörer, utnyttja befintliga sensorer trots störning

 • Störoperatörer, planera och genomföra störningsinsatser

 • Samövning med personal vid armé- och marinförband

J32E Störlansen
I början av 1970-talet tillfördes målflygdivisionen, MFD på F3 tolv J32E. Ytterligare tre tillfördes divisionen 1979.
Dessa flygplan var modifierade J32B där den taktiska utrustningen ersatts med inre och yttre störutrustning. Denna utrustning varierade i hög grad under de 25 år som J32E var operativ inom flygvapnet.

J32E kunde vara försedd med följande inre störutrustning:

 • Inställningsmottagaren Mera avsedd att störa
  radiokommunikationen på VHF och UHF bandet
  mellan mark och flygplan och mellan flygplan

 • Inställningsmottagaren Ingeborg som var en signalspaningsmottagare på S, C och L banden. Med utgångspunkt i insamlade data kunde
  störoperatören styra störsändarna G24 och kapsel
  Adrian

 • Störsändare G24 som kunde täcka samma frekvensband som Ingeborg. Denna störsändare var avsedd att störa mark- och fartygsradar

 • Apparat 91B störsändare

Den yttre störutrustningen varierade med uppdragstyp:

 • Kapsel Adrian Rundstrålande störare och varnare för mark- och fartygsradar och varnare på S- och C bandet

 • Kapsel Petrus motsvarande på X-bandet.
  Se
  Radarstörning mot svensk flygradar

 • Fällare Box senare Boz, utrustning för remsfällning

Avioniksystemet i sin helhet

    Avioniksystemet J32E
 

Avveckling
J32E avvecklades 1998 och ersattes med SK/TK 37 Viggen

Mera information:
Lastalternativ FPL32E

 

Övergripande information:

Sensorer En orientering från FOI

Utbildning av flygförare i störd miljö. Flygvapennytt 1985 nr 1
 

Film: Målflygdivisionen på Malmen 1967 - 1997

 

Skrivet av: Stig Hertze

Källor:

Lansen S Stridsberg Allt om hobby 1992
Flygteknik under 100 år 2003 LIBRIS-ID:9427064

FV Beskrivning FPL32 del 2 utgåva 1990
Aktuella Tekniska Order MT
(Medlemskap erfordras)

Senast uppdaterad: 2023-08-16