Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

 

  Operativ Tidsperiod
 

 

                        /-------------------------------
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Radarstörning mot svensk flygradar

Helsvenska utrustningar.

 

 


J32E med Störkapslar och Remsfällare
J32E med Störkapslar och Remsfällare

 

 

 

 

 

 

J32E motmedelkapslar. Petrus till vänster Remsfällare Boz 3 till höger

J32E motmedelkapslar.
Petrus till vänster Remsfällare Boz 3 till höger

 

Före och under andra världskriget i takt med radarutvecklingen ökade även utvecklingen av olika typer av motmedel genom radarstörning.

I Sverige togs inom Flygvapnet fram enklare och senare mer avancerade utrusningar för övningsändamål mot flygradar PS-42 i flygplan J32B och mot PS-02, PS-03 och PS-01 i J35A,B,D och F samt mot PS-46 i JA37.

Bakom utvecklingen stod KFF och senare FMV tillsammans med LME.


En enklare typ av aktiv utrustning benämnd SUNE kom fram under 1960-talet och utvecklades på uppdrag av KFF vid Försökscentralen FC i Linköping. Den inneslöts i en kapsel med fram- och bakåtriktade antenner och kunde hängas i målflygplanets beväpningsbalk. Utrustningen kunde endast störsända på markvald fast frekvens i form av kontinuerligt brus eller vilseledande fast bruspuls.
Läs mer om Sune


En mer avancerad typ av aktiv utrustning benämnd PETRUS utvecklades under 1970-talet av LME på uppdrag av FMV. Även denna utrustning inneslöts i en kapsel med runt om riktade antenner. Den var den mer omfattande i sin teknik och hade både mottagare för inmätning av radarfrekvensen och en störsändare som var avstämbar och kunde sända smal- eller bredbandigt kontinuerligt brus eller vilseledande bruspulser med varierande lägen och antal. Kapseln hängdes i en vingbalk på J32E och de olika störformerna manövrerades via en speciell installation från en manöverenhet av en operatör i baksits på störflygplanet.

Läs mer om Petrus

Vid passiv radarstörning användes s.k. remsor. Utrustning för remsfällning utvecklades parallellt med aktiva dito och utgjordes av kapslar med speciell utformning för spridningen av remsorna samt arrangemang för fällningsportioneringen.

 

En utrustning Box 3 utvecklades av Arenco på uppdrag av KFF.

 

En efterföljare Boz 3 kunde hängas i en vingbalk på J32E och nyttjades vid olika övningssammanhang inom flygvapnet.

 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2011-04-12