Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod   

 
   

 

 

Flygradarinstallation J35F och J35J
 

Siktesradar PS-01/011


Antennenheten PS-01
Antennenheten


Den femte och sista jaktversionen av flygplanet Draken, J35F fick även den en svensk radar efter en specifikation från KFF. Den utvecklades i huvudsak av LME dock med vissa influenser av en amerikansk radar utvecklad av Hughes Aircraft Company, HAC.
Radarn hade även en versionen PS011/A som var anpassad till en IR-spanare 71N, utvecklad av HAC. Systemen skildes åt genom att delversionen J35F1 hade PS01/A (100 fpl) och J35F2 och senare J35J hade PS011/A (130 fpl).

Radarns Antenn, Sändare, Mottagare, Kraft- och Signal-behandlingsenheter samt Robothjälpapparater tillverkades och levererades av LME medan Indikatorn tillverkades och levererades av SRA. Manöverorganen bestod av en Radarpanel, en Handkontroll och en Vapenpanel som tillverkades vid Saab

Radarn arbetade på X-bandet (9 GHz, 3 cm) och dess huvudsakliga uppgift var att förmedla relevanta målrörelser och målavstånd till Sikte S-7B3/31 vid skjutning med Jaktrobotar i Direktanfall DA eller Jaktkurveanfall JK eller Hundkurveanfall HK samt att via Robothjälpapparaterna anpassa slavsignaler till Jaktrobotarna RB27 och RB28. Den kunde även användas för målspaning samt var integrerad för presentation av en hel del styrinformation (STYRDATA) från marken.

Utrustningen medgav avsökning i olika spaningsprogram samt ett siktesprogram för målföljning i tre koordinater, sida, höjd och avstånd. Målekot presenterades vid spaning på en Indikator typ B som angav avståndet och riktningen till målet.
I siktningprogrammet kompletterades målinformationen med styr- och tidsinformation till optimal avfyringspunkt på en indikator typ F.

Manövrering av radarns olika systemmoder utfördes från Handkontrollen och de grundläggande inställningarna gjordes på Radarpanelen. Till- och Frånslag av radarn och dess sändare gjordes på Vapenpanelen i kabinen.

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2008-08-25