Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Operativ Tidsperiod
 

 

                      /--------------------------1999
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 Robotinstallation J35F och J35J

 Robothjälpapparater RB27/28                           Notis 1

 

J35F1 med Falconrobotar RB27 och RB28
J35F1 med Falconrobotar RB27 och RB28

 

RB27 och RB28 F16 Museum
RB27 och RB28 F16 Museum

 

J35F/J vänster AKAN-utrymme
J35F/J vänster AKAN-utrymme

 

J35F/J vänster AKAN-utrymme
J35F/J vänster AKAN-
ammunitionsutrymme.

 

Allmänt

Flygplanen J35F och J35J hade som huvudalternativ i sitt beväpningssystem mot luftmål Falconrobotarna RB27 och RB28, vilka tillsammans med Siktesradar PS01/011 och Radarsikte S-7B3/31 ingick som en integrerad del av flygplanets avioniksystem.

 

Före avfyringen måste dessa jaktrobotar prepareras (förberedas) för det aktuella anfallet.

Prepareringarna omfattade:

  • Identifiera och välja robot efter förarens önskemål.

  • Aktivera och starta vald robots egen kraftförsörjning.

  • Slava in sökarhuvudet i robotens målsökningssystem till siktesradarns antenn.

  • Synkronisera målavståndet och avstämma radarmottagaren i RB27 målsökarsystem till siktesradarns (belysningsradarns) avståndssystem och sändarfrekvens.

  • Förse robotens styrsystem med för det aktuella flygfallet beräknade parametrar för optimal robotbana.

  • Osäkra robotens stridsdel och ge klarsignal för avfyring.

  • Styra avfyringsförloppet till vald eller valda robotar samt starta och genomföra nya prepareringar på kvarvarande robot(ar) för ett andra anfall.

 

Prepareringarna utfördes av ett antal hjälpapparater, av vilka fyra var knutna till flygplanets siktesradar PS-01/-011och tre ingick i radarsiktet S-7B3/31. För att få plats med dessa apparater i flygplanet användes utrymmet för automatkanonen AKAN och dess ammunition i vänster innervinge.

Prepareringslogiken styrdes av ett centralt programdon och utfördes i etapper, som kunde starta automatiskt med tidsangivelser från radarsiktet eller på impulser från föraren.

 

Vill du veta mera klicka här

 

Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

 

 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2011-05-05