Operativ Tidsperiod
 

 

SAAB 35 Draken

J35A J35B SK35C J35D S35E J35F J35J

Flygvapnets första överljudsflygplan                  Notis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prototypen 35001

Prototypen 35001
Premiärflygning
den 25 oktober 1955

 

 

 

 

 

 

 

J35A 

 

J35B

SK35C

J35D

 

S35E

 

 

J35F1

J35F2

 

J35J

 

Allmänt

Ersättaren till jaktflygplanet J29 Tunnan började planeras redan1949. Flygvapnets mål var ett överljudsflygplan som var prestanda- och avionikmässigt optimerat som vapenplattform för direktinsats med robotvapen mot snabba, stora mål på hög höjd samt vara utrustat för flygning och bekämpning i alla väder och mörker av en besättningsman. Det skulle även vara anpassat till det unika svenska krigs- och vägbassystemet och till en markorganisation med ett utvecklat stridsledningssystem STRIL 60.
Den första prototypen av flygplan Draken, 35-1 - röd U flög den 25 oktober 1955.
Totalt tillverkades 615 Saab 35 Draken i nio versioner. Av dessa utgjorde 19 st. provflygplan och 63 st. exporterades.
Totalt levererades 533 Saab 35 i sju versioner till flygvapnet. Dessa flygplan kom att nyttjas operativt vid 11 flygflottiljer och bestå av 26 divisioner jaktflygplan, 4 divisioner spaningsflygplan samt 1 division skolflygplan.

Vill du veta mer om Flygplan 35 Draken?

 

 

De olika versionerna
 

J35A hade en enkel siktesradar och ett sikte för robotvapen och automatkanoner. 90 flygplan byggdes varav 83 st levererades under 1960 -1961. De sista 25 flygplanen tillverkades med en längre bakkropp för att ge utrymme för en ny efterbrännkammare EBK. 5 flygplan ur den korta versionen konverterades senare till SK35C.

Vill du veta mer om J35A?

 

 

 

J35B hade bättre siktesradar och sikte gentemot J35A för raket- och robotvapen samt automatkanoner Det var integrerat i STRIL 60-systemet genom digital styrdataöverföring. 73 flygplan byggdes och 72 st levererades under 1962-1963.

Vill du veta mer om J35B?

 

 

 

 

SK35C 25 flygplan J35A med kort bakkropp byggdes om till en tvåsitsig skolversion. SK35C som saknar beväpning. levererades under 1962 och 1963.

Vill du veta mer om SK35C?

 

 

 

J35D hade samma avionik och beväpning som J35B men med starkare motor och mer utrymme för bränsle. Byggdes i 120 exemplar varav 118 st levererades mellan 1963 -1965. Av dessa konverterades senare 28 flygplan till S35E.

Vill du veta mer om J35D?

 

 

 

S35E Spaningsversionen hade kamerasikte samt kameror för lod- och snedbildsfotografering, vilka ersatte radar, sikte och beväpning. Flygplanet hade avionik och motor som J35D och kunde medföra avsevärt mer bränsle i yttre system samt ha radarmotmedelsutrustning. Totalt byggdes och levererades 58 flygplan under 1965 och 1967. Av dessa var 28 st ombyggda J35D

Vill du veta mer om S35E?

 

 

 

 

J35F hade en beväpningsavionik med integrerade radar- siktes- och robotsystem för direktanfall. Övrig avionik, motor och bränsletillgång var identiskt med J35D. Totalt byggdes 230 flygplan
J35F1 utgjorde en första delversion och levererades i totalt 100 exemplar mellan 1965 och 1966.
J35F2 var en modifierad variant av J35F1 utrustad med IR-spanare som ett komplement till siktesradarn. Totalt levererades 130 J35F2 mellan 1967 och1972.

Vill du veta mer om J35F?

 

 

 

 

 

J35J Denna variant hade ytterligare uppgraderad avionik, fler fästen för robotar samt större bränslekapacitet i yttre tankar. Mellan 1987-1991 levererades 66 flygplan genom modifiering av tidigare förrådsställda J35F2.

Vill du veta mer om J35J?

 

 

 

Export av Fpl 35.
Sammanställning av länder som erbjöds köpa flygplanet och vilka som slutligen köpte planet. (pdf-fil)

 

 

Sammanställt av: Göran Hawée
Senast uppdaterad 2022-01-12


Mer att läsa om Draken:

  • System 35 Draken  (pdf-fil 2,2 MB)
    AEF har förmånen att, med författarens medgivande, publicera denna artikel av generalmajor Gunnar Lindqvist. Artikeln beskriver historien om Drakens tillkomst ,speciellt den successiva anpassningen av de taktiska utrustningarna, såsom radar, IR-spanare, sikte och vapen till tidens nya krav och möjligheter.

  • Aktuella tekniska order