Operativ Tidsperiod
 

 

 

J35A Draken                                                           Notis 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En typ av Bombflygplan, Tu-16 BADGER som skulle bekämpas med J35A

En typ av Bombflygplan, Tu-16 BADGER som skulle bekämpas med J35A

Större bild.

 

 

 

J35A med FT

J35A med FT

 

Data  Prestanda

Motor

RM-6B

Dragkraft

4890kp

Med EBK 65/66

6520kp

Spännvidd

9,42m

Längd  *)

15,207m/15,34m

Höjd

3,869m

Tomvikt *)

7605kg/7717kg

Bränsle int

2270 l (1727kg)

Bränsle i FT

530 l (483kg)

Startvikt *)

9332kg/9444kg

Med FT *)

9815kg/9927kg

Max startvikt:

 Jaktuppdrag*)

10023kg/10135kg

 Attackuppdrag*)

10349kg/10461kg

Max fart

M 1.6

Startsträcka *)

1010m/1040m

Med EBK  *)

670m/690m

Startsträcka: *)

Max startvikt

1310m/1340m

Med EBK

870m/890m

Landningssträcka

1000m (u skärm)

Landningssträcka

600m (m skärm)

*) EBK 65/66  
**) Min bränsle  

 

 

 

Beväpningsalternativ

 

J35A med RB24B och AKAN för jaktkuppdrag

J35A med RB24B och AKAN för jaktuppdrag
Större bild

 

J35A med RB24B och AKAN samt FT för jaktkuppdrag J35A med RB24B och AKAN samt FT för jaktuppdrag
Större bild

 

J35A med ARAK och AKAN samt FT för attackuppdrag

J35A med ARAK och AKAN samt FT för attackuppdrag
Större bild

 

 

Bakgrund

Under andra världskriget utvecklades jaktflyget för att bekämpa bombflyget, som i huvudsak verkade med insatser mot mål med stor utbredning som industriområden men även bostadsområden i terroriserande syfte. Även eskorterande jaktflyg måste kunna bekämpas varför jaktflygplanen måste ha allsidiga prestanda. De utrustades även för attackuppdrag om vapen fanns tillgängliga och kunde anpassas till flygplanen. Jaktflygplanen var därför försedda med kanoner och raketer och senare även med målsökande robotbeväpning.
Flygvapnets jaktförsvar utvecklades under 1940- och till mitten av 1950-talet med en flora av utifrån anskaffade jaktflygplan som J26, J28 och J33 samt de svensktillverkade J21, J22 och J29. Även efterföljarna, den svenska J32B och engelska J34 bidrog till denna utveckling samt blev vägledande för att senare även J35 Draken konstruerades för samma ändamål.


Hotbilden – Sovjetisk invasion med bombflyg över Östersjön på hög höjd och med kärnvapen– var högst påtaglig under det kalla krigets första hälft. Därför var det viktigt att jaktflyget hade 
prestanda och beväpning för att kunna nå och bekämpa detta hot. Parallellt med utvecklingen av J35 Draken pågick vid KFF robotbyrå ett intensivt utvecklingsarbete på en målsökande robot (RB321), som avsågs bli den första flygburna jaktroboten för direktanfall, d v s bekämpning av målet på mötande kurs. Utvecklingsarbetet avbröts dock och som ersättning anskaffades amerikanska IR- och radarmålsökande jaktrobotar till Drakenflygplanen vilka kunde börja användas från 1963 respektive 1965.

 

Som första jaktversion av Draken tillverkades J35A.  


Tillverkning och leveranser
J35A
i sitt slutliga serieutförande flög för första gången i februari 1958. Mellan mars 1960 och december 1961 levererade Saab 82 J35A till flygvapnet som då tillfördes F13, fördelade på 3 divisioner. De första 59 flygplanen hade EBK-65 och kort bakkropp. Av dessa saknade de första 32 flygplan radar och sikte. De efterföljande 23 J35A hade EBK-66 och lång bakkropp. Förutom typinflygning av flygförare påbörjades även speciell Taktisk Utprovning TU av J35A vid en av divisionerna. 1961 återlevererades 25 J35A ur den första leveransen till Saab för ombyggnad till SK35C

1963 omfördelades samtliga J35A till F16 efter införande av en del modifieringar vid Saab.

 

 Basering

 

Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F13

J29A

1960-1963

J35D

F16

J29A

1963-1977

J35F1

 

Beväpning
J35A
var beväpnad med två 30 mm automatkanoner AKAN vilka var placerade i resp innervinge och försedda med magasin om 90 skott per AKAN.
Under vingarna och flygkroppen kunde hängas jaktrobotar av typ RB24B samt 13.5 cm attackraketer ARAK under vingarna i speciella balkar. Medförde flygplanet extra bränsletank, s k Fälltank FT kunde endast vinghängda RB24B medföras.

Balk S5V och S5H i balkläge 4, en under vardera vingen var, tillsammans med en Utskjutningsskena i vardera balk avsedda för RB24B
Balk Y i balkläge 5 centralt under flygkroppen tillsammans med två Utskjutningsskenor var avsedd för RB24B.
Balk A5 i balkläge 1, 2 och 3, under vardera vingen var avsedd för ARAK, antingen enkel eller dubbelhängda.
Sikten för dessa vapen utgjordes av ett kombinerat reflexsikte S-6B för dager- och mörkerinriktning understött av bl a en siktesradar och en mörkerkamera.

Avionik
J35A
avsågs att bli det första systemflygplanet i Drakenfamiljen. Så blev det inte p g a att flera underleverantörer av delsystem inte fick fram utvecklade avionikutrustningar i tid före leveransen av flygplanen från Saab. Alternativa utrustningar, anskaffade från andra länder fick därför integreras i J35A avioniksystem. Som exempel kom siktesradarn från CSF i Frankrike samt flyglägesanläggningen från Sperry och styrautomaten fån Lear i USA.
 

Kompletterande information, se Avioniksystem J35A

 

Avveckling.
J35A var som jaktflygplan operativ i flygvapnet under 18 år och började avvecklas 1977.
På några platser i Europa finns exemplar av J35A uppställda samt vid FVM och andra platser i landet.


Skrivet av: Göran Hawée

Senast uppdaterad: 2010-09-15

 

Externa länkar:

Tillämpliga TOMT  (Medlemskap krävs)

 

Källor:

  • Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986

  • Draken, Bo Widfeldt, Air Historic Research 1995.

  • Aktuella beskrivningar, förarinstruktioner och tekniska order.

  • Dessutom en mängd personliga anteckningar.