Operativ Tidsperiod
 

 

 

Avioniksystem J35A                                         Notis 1

 

 

 

J35A med Fälltank FT.

J35A med Fälltank FT

 

Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för flygföraren och att automatiskt styra ett antal funktioner

J35A avsågs alltså att bli det svenska flygvapnets första systemflygplan i Drakenfamiljen. Så blev det dock inte p g a att flera underleverantörer av delar i avioniksystemet ej kunde få fram utvecklade utrustningar i god tid före leveranserna av flygplanen från Saab. Alternativa utrustningar, i vissa fall ”hyllvara”, som anskaffades från andra länder fick därför integreras i J35A avionik.
Trots detta kunde de olika systemenheterna till viss del samordnas till ett avioniksystem i en enkel central integrationsenhet - en analog datacentral.
På detta sätt kunde man till vissa delar uppnå ett på flygföraren fokuserat presentations- och manövreringssystem för flygplanets totala funktion.


Denna första version av Draken blev trots allt utformad för att kunna flyga i alla väder samt taktiskt verka även i mörker med hundkurveanfall med jaktrobotar och jaktkurveanfall med automatkanoner.

Detta krävde en enkel typ av siktesradar utformad för spaning och inriktning och med avståndsföljefunktion samt ett relativt avancerat sikte för både dag och mörkerinriktning.

 

Avioniken i J35A moderniserades efter hand i flera omgångar med modifierad styrautomat, med reservradio och igenkänningsutrustning samt ny navigeringsutrustning och stallvarningssystem.

 

Vill du veta mera?

 

Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2010-01-20