Operativ Tidsperiod
 

 

 

Avioniksystem J35A                                 Notis 2

 

 

 

 

J35A med Fälltank FT. Observera Mörkerenheten under nosen

J35A med Fälltank FT. Observera Mörkerenheten under nosen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avioniksystem J35A översikt

Avioniksystem J35A översikt

Större bild

 

 

J35A blev i sin systemutformning det första av fyra jaktversioner Drakenflygplan med möjlighet att kunna flyga i alla väder. Dess relativt enkla siktesradar och val av robotbeväpning, begränsade dock flygplanets förmåga till att bekämpa mål enbart under dag och mörker, inte i moln.

System J35A kunde ändå i sin taktiska funktion tillsammans med Stridsledningssystemet STRIL60 verka på ett bra sätt mot fientligt bombflyg på hög höjd. Flygplanets stridsmässiga uppträdande genomfördes med taktiken Hundkurveanfall HK med jaktrobot RB24B och Jaktkurveanfall JK med automatkanoner. AKAN.

 

Avioniken i J35A omfattade vid leveransen 1960

 • Flyglägesinstrument         FLI-19

 • Datasystem typ 1              DS-1

  • Luftdataenhet                  LD-1

  • Datacentral                      DC-1

 • Flygradio                            FR-13

 • Navigeringsradar              PN-507

 • Styrautomat                       SA-51A (dämpfunktioner)

Kompletterad avionik i J35A vid leveranserna 1961

 • Siktesradar                        PS-02

 • Sikte                                   S-6B

  • Mörkerenhet B                   ME (IR-kamera)

  • Skjutgränsberäknare B     L5 (för RB24B)

 En del av de olika delsystemen var förbundna med DC-1 och med varandra genom flygplanets kablage. I de olika utrustningarna utfördes de taktiska funktionerna och väsentliga omkopplingar skedde i DC-1.

 

Efter hand moderniserades eller tillkom nya delsystem.

 

Den ändrade avioniken omfattade 1964

 • Styrautomat                  SA-51A (styrningsfunktion)

 • Flyglägesinstrument    FLI-23 (ersatte i stort FLI 19)

 Dessa förändringar tillsammans med ändringar i styr- och elförsörjningssystemen medförde, att flygplanets tekniska status både flygsäkerhetsmässigt och taktiskt förändrades i sådan grad att de modifierade flygplanen, för att kunna särskiljas betecknades J35A MOD tills samtliga J35A var modifierade 1965.

 

Den nya och ändrade avioniken omfattade från 1967-68

 • Flygradio                      FR-14 (reservradio)

 • Manöverapparat          FR13 (normal/reserv)

 • Igenkänningsradar IK  PN-793

 • Navigeringsradar        PN-595 (ersatte PN507)

Ändrad avionik från 1969

 • Flygradio                    FR-13 (50kHz kanalseparation)

Ny avionik från 1970

 • Stallvarningssystem    SVS

Avioniksystemet i J35A hade efter dessa ändringar och förnyelser nått sin slutliga utformning som ett optimalt integrerat avioniksystem.

 

Avioniksystem J35A översikt

 • DC-1 medverkade med vissa analoga beräkningar och logiska omkopplingar i flygplanets navigeringssystem och i några av de taktiska funktionerna

 • Primärdatagivaren LD-1 mätte och bearbetade luftdatastorheter som höjd och fart samt lämnade dessa uppgifter till andra abonnerande system.

 • Mekaniska aneroidinstrument presenterade flygdata i form av höjd, fart och machtal.

 • Navigeringsutrustningen PN-507 och senare PN-595 angav flygplanets position i förhållande till navigeringsfyrar och landningsbanor.

 • FLI-19 och senare FLI-23 visade på indikatorer flygplanets attityd i tipp, roll och kurs samt lämnade uppgifter om dessa till andra abonnerande system.

 • Radar PS-02/A och Mörkerenheten ME i S-6B ingick i målinmätningssystemet MIS mot olika typer av luftmål. PS02 lämnade information om målasvtånd till siktet och tillsammans med ME om målets läge.

 • Kommunikationsutrustningen utgjordes av FR-13 och senare FR-13/-14 samt av taktisk IK PN-793. Flygradion hade dubbla system för säkerhet och IK-utrustningen hade enbart svarsfunktion.

 • Styrautomaten SA-51A förbättrade flygplanets flygegenskaper samt hade hållfunktioner för attityderna tipp, roll och kurs. Stallvarningssystemet SVS förbättrade flygsäkerheten vid taktisk flygning.

 • Beväpningssystemet med sikte S-6B möjliggjorde val, och oavsett flygfall inriktning och preparering av robotar och avfyring av valda vapen samt nödskjutning eller nödfällning av yttre vapenlast.

En beskrivning av flygförarens upplevelser och arbete under ett jaktuppdrag där avioniksystemet arbetade fullt ut i alla sina delsystem kan studeras i artikeln J35A Krigsfunktion

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2015-10-19

 

Källor:

 • Beskrivning J35A del 1 o 2

 • SFI Beskrivning och handhavande J35A

 • System 35 Draken, av Gunnar Lindqvist.

  (pdf-fil, 2,2MB)