Operativ Tidsperiod
 


                                    /-------------------/
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

J35B Draken                                                           Notis 2
 

 


En typ av Bombflygplan, M-4 BISON som skulle bekämpas med J35B
En typ av Bombflygplan, M-4 BISON som skulle bekämpas med J35B
Större bild.

 

J35B´(prim).
J35B´(prim).

J35B med JRAK-kapslar och RB24B
J35B med JRAK-kapslar och RB24B


 

Data  Prestanda

Motor

RM-6B

Dragkraft

4890kp

Med EBK 66

6520kp

Spännvidd

9,42m

Längd

15,34m

Höjd

3,869m

Tomvikt

7840kg

Bränsle int

2270 l

Bränsle i FT

530 l

Startvikt

9540kg

Med FT

10040kg

Max startvikt:

 Jaktuppdrag

10257kg

 Attackuppdrag

10574kg

Max fart

M 1.6

Startsträcka *)

1070m/1410m

Med EBK *)

710m/930m

Landnings
sträcka **)

1050m (u skärm)

Landnings
sträcka **)

630m (m skärm)

*) Utan FT / max startvikt

**) Min bränsle

 

Beväpningsalternativ

 


J35B med JRAK, RB24B och AKAN för jaktuppdrag

Större bild.

 

 

J35B med RB24B och AKAN för jaktuppdrag

Större bild.

 

J35B med RB24B och AKAN samt FT för jaktkuppdrag 

J35B med RB24B och AKAN samt FT för jaktuppdrag

Större bild.

 

J35B med ARAK, JRAK och AKAN för attackuppdrag 

J35B med ARAK, JRAK och AKAN för attackuppdrag

Större bild.

 

Bakgrund

Kungliga Flygförvaltningen, KFF, beställde som uppföljning till leveranserna av J35A 73 stycken J35B vilka skulle vara utrustade med avionik som från början var planerad för att bl a kunna genomföra direktanfall med ostyrda raketer mot mål i alla väder och mörker. Flygplanets  systemutformning hade beslutats tidigt under projekteringen på 1950-talet och styrts av samma hotbild som för J35A, d v s bekämpning av bombflygplan kommande på hög höjd.

Vid tid för serieleveranserna från Saab var dock den planerade avioniken endast delvis installerad och huvuddelen, bl a den för det taktiska allvädersuppträdandet saknades helt. Därför betecknades flygplanet J35B´(prim) vilket skulle informera om att flygplanet inte var ”fullt färdigbyggt”. Flygplanet var ändå beväpnat enligt plan med automatkanoner, raketer och målsökande robotar vilka kunde inriktas med ett enkelt reflexsikte, hämtat från J29. Detta sikte begränsade dock, att anfall endast kunde ske under dager och i målets baksektor. J35B´ fyllde trots detta under 2 år en bra funktion som övningsflygplan vid omskolning av flygförare vid typinflygning på Draken samt spelade en viktig roll som krigsflygplan.

 

Tillverkning och leveranser

Grundflygplanet J35B var identiskt med J35A med förlängd bakkropp men hade p g a sin större vikt något längre start- och landningssträcka. Det flög i provserieutförande första gången 29 november 1959.

J35B´ levererades från Saab under tiden mars 1962 till mars 1963 i 72 exemplar till F16 och F18. Därefter återtog Saab under 1963-1964 alla J35B´, 69 flygplan (tre hade havererat) för komplettering till det planerade utförandet.

J35B i sitt slutliga serieutförande med komplett avionik flög för första gången 1962 men utprovningen av siktet och siktesradarn hade pågått i en A32A sedan 1959. Under tiden 1964-1965 levererade sedan Saab åter de 69 J35B till flygvapnet vilka tillfördes F18 för flygning med tre divisioner. Dock fanns ett överskott av flygplan och 1966 levererades 28 flygplan till F10 för flygning med en division.

 

Basering

 

Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F16

J29A

1962-1963

J35A

F18

J34

1962-1974

 

F10

J29F

1966-1976

J35F1/2

 

Beväpning

Drakens andra jaktversionen var som J35A beväpnad med två 30 mm automatkanoner AKAN men med magasin om 100 skott / AKAN. Under vingar och kropp kunde hängas jaktrobotar av typ RB24B, under kroppen 7.5 cm jaktraketer JRAK i kapslar och under vingarna 13.5 cm attackraketer ARAK i speciella balkar. Medfördes bränsle i s k Fälltank FT begränsades möjligheten till endast vinghängda jaktrobotar RB24B.

Balk S5V och S5H i balkläge 4, en under vardera vingen tillsammans med en Utskjutningsskena i vardera balk, var avsedda för RB24B
Balk Y i balkläge 5 under flygkroppen tillsammans med två Utskjutningsskenor var avsedd för två RB24B.
Balk Y i balkläge 5 under flygkroppen tillsammans med två balkar J5Y var avsedd för två JRAK (19 st / kapsel).
Balk A5 i balkläge 1, 2 och 3 under vardera vingen var avsedd för ARAK, antingen enkel eller dubbelhängda.

Sikten för dessa vapen utgjordes av ett kombinerat reflex- och radarsikte för dager- och mörkerinriktning understött av en siktesradar.

 

Avionik

J35B kom avionikmässigt att bli det första kompletta systemflygplan i Drakenfamiljen, där flygplanets totalfunktion var helt integrerat i flygplanet och med stridsledningssystem STRIL 60.
Redan 1963 kunde J35B ledas av radarjaktledare, Rjal från STRIL 60 till utgångsläget för bekämpning av målet i direktanfall.
Detta realiserades genom överföring, via radio av digitala styrdatameddelanden för omvandling och presentation av styrorder på indikatorer i flygplanets kabin.

Kompletterande information, se Avioniksystem J35B

 

Avveckling.

J35B var som jaktflygplan i operativ tjänst i flygvapnet under 14 år och avvecklades under perioden 1974 - 1976. Under 1972 uthyrdes 6 st J35B med beteckningen Saab 35BS till Finland. Dessa kompletterades med ytterligare 2 st J35B varefter samtliga sedan köptes.

J35B finns bevarade på olika platser i landet bl a i F18 Kamratförenings vårdnad vid gamla F18 flygplats i Tullinge, se www.f18.se.

 
Skrivet av: Göran Hawée

Senast uppdaterad: 2010-09-15

 

Externa länkar:

Tillämpliga TOMT  (Medlemskap krävs)


Källor:

  • Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986

  • Draken, Bo Widfeldt, Air Historic Research 1995

  • Aktuella beskrivningar, förarinstruktioner och tekniska order.

  •  Dessutom en mängd personliga anteckningar