Operativ tidsperiod
 

 

A32A Attacklansen                       Notis 2
 


A32A med två RB04 från F7
Större bild

Beväpningsalternativen
Större bild
Förarplatsen
Större bild


 

Data prestanda

Motor
Dragkraft
Med EBK

RM 5A
3460 kp
4700

Spännvidd

13,00 m

Längd

14.94 m

Höjd

4,65 m

Tomvikt

7438 kg

Startvikt med
2500l bränsle

10413kg utan
Yttre beväpning

Bränsle int.

3500 liter

Bränsle ext.

600 liter

Max fart

1125 km/h (0,91)

Marsch fart

850 km/h (M 0,8)

Landn. fart

210 km/h

Stighastighet
marknivå

60 m/s

Flygsträcka

1850 km

RB-04 i G-balk
F15 Museum
Större bild
PS-431 i nosen på A32A
F15 museum
Större bild

Bakgrund
Under andra världskriget hade attackflyget utvecklats ur bombflyget, som i huvudsak verkade med insatser mot mål med stor utbredning exempelvis industriområden. Attackflyget däremot sattes in mot mål med liten utbredning till exempel fartyg, stridsvagnar, truppkoncentrationer och flygbaser. För detta ändamål var attackflygplanen, förutom bomber, utrustade med raketer, kanoner och senare under kalla kriget styrda vapen, attackrobotar.

Flygvapnets första attackflygplan utvecklades ur B18B och T18B som var baserade på F17. Vid F17 började flygvapnets taktik för attackförband utvecklas under åren 1948-1956.

Invasionsförsvar
Parallellt med utvecklingen av attacklansen pågick vid försvarets robotvapenbyrå, senare flygförvaltningens robotbyrå, ett intensivt utvecklingsarbete på det, som skulle komma att bli världens första flygburna robot avsedd för bekämpning av fartyg RB304 senare RB04.

Ett antal divisioner om åtta A32A Lansen på lägsta höjd, svåra att i tid bekämpa med kanonluftvärn, alla försedda med två RB04, som var och en var kapabel att sänka även större eskortfartyg i en invasionsflotta, borde ha en avskräckande effekt, även på en stormakt.

Dessa förband var sammanhållna i Första attackeskadern E1, på sin tid kallad ÖB:s klubba.
Hotbilden – En sovjetisk invasion över Östersjön – var högst påtaglig under det kalla krigets första hälft.

Tillverkning och leveranser
A32A i sitt slutliga utförande flög för första gången i juni 1956. Mellan juni 1956 och juli 1958 levererade Saab 284 A32A till flygvapnet som initialt tillfördes fyra flottiljer.
I samband med nedläggningen av F14 överfördes A32A till F15 som därmed omvandlades till attackflottilj.
All beväpning monterades på Saab men installation av radarutrustning utfördes av CVA i Arboga.

Basering

Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F17

T/B18B

1956-1975

J35F

F7

A29B

1956-1974

AJ37

F14

A28B

1957-1961

Nedlagd

F6

A29B

1957-1978

AJ37

F15

J29F

1960-1975

AJ37


Beväpning
Attackversionen var beväpnad med fyra 20 mm akan placerade i nosen försedda med 180 skott per kanon
Under vingar och kropp hängdes den yttre beväpningen i fyra olika typer av balkar.

A-balken, max sex under vardera vingen, var avsedda för lätta bomber och attackraketer, enkel eller dubbelhängda
B-balken, två under vardera vingen, var avsedd för tunga bomber
D-balken under flygkroppen var avsedd för en
500/600 kg bomb.
G-balken, en under vardera vingen var avsedd för RB04.

Sikten för dessa vapen var reflexsikte S-5A integrerat med bombsikte BT9C.

Med full last av vapen och max bränsle användes EBK vid start. Det allmänna omdömet var att A32A hade en svag motor med hänsyn till den önskvärda vapenlasten.
Som vapenbärare ansågs attacklansen vara föredömligt stabil och lättmanövrerad.

Elsystem
Som första flygplan i flygvapnet hade Lansen förutom ett likspänningssystem, växelströmsgeneratorer som levererade 400Hz 200/115V.

Avionik
A32A lansen var det första flygplanet från Saab som var försedd med en flygradarstation.
Attackflygets väg till målet var ofta på lägsta höjd i radarskuggan för mark- och fartygsradar. Klotter från underliggande terräng eller hav, gav dessutom skydd från fientlig flygburen radar.
För att säkert kunna flyga på mycket låg höjd var attacklansen utrustad med en radarhöjdmätare som mätte den momentana höjden till underliggande terräng/hav.

Mera om Avioniksystemet A32A

Avveckling.
A32A Lansen var som attackflygplan operativ i flygvapnet under 22 år. Avvecklades 1978.

 

Läs mer:

Attack - Piloternas vardag både fars och katastrof

Ur tidskriften FOI framsyn 2004 nr1

 

A32A med nummer 1 landar för sista gången 1959-02-19 på Johannisbergs flygplats i Västerås.

 

Sista flygningen med attack-Lansen
Utdrag ur Flygvapennytt 1978 nr 1

 

Taktiska anvisningar för attackförband TAA 61. 1961 års upplaga. TAA 61 innehåller detaljerade riktlinjer för attackförbandens taktiska uppträdande i krig.
Stort pdf-dokument 65 MB 113 sidor.

Se en film om A32:

Attackflyg 19 minuter lång. Från Flygvapnets Filmdetalj.

 

Källor:
Lansen S Stridsberg Allt om hobby 1992
Aktuella tekniska order i huvudsak TOMT 32-80 serien.


Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2019-10-06