Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Aktuell tidsperiod
 


F17 Kallinge
F17 Kallinge
 

Officiellt namn

Kungl. Blekinge Flygflottilj

1944-

Verksamhetsslag

Torped/bomb

1944-1956

Attack

1956-1973

Jakt

1978-2002

Spaning

1978-1993

Nuvarande

2002 -

Övrigt

Sektorflottilj S2

1968-

Sektor Syd

1981-1994

RB68 Division

1964-1978

Flygplanstyp

B3B/D Junkers Ju86K

1944–1947

T18B Saab18

1947-1956

B18B Saab18

1948-1956

A32A Lansen

1956–1975

J35F Draken

1972-1982

JA37 Viggen

1982-2002

SH37 Viggen

1978-1993

SF37 Viggen

1978-1993

JAS39 Gripen

2002-  - - -


T18B med sin 57mm akan

T18B med sin 57mm akan

Den sista JAS 39C levereras
Den sista JAS 39C levereras.
På dagen 20 år tidigare flög JAS 39 för första gången

 

Kungliga Blekinge Flygflottilj
 

Flottiljen etablerades 1944 som ett förband främst avsett för samverkan med marinen.
Den plats man valde för flottiljen, Bredåkra, hade tidigt militära anor. Kungl. Blekinge Bataljon vapenövade under åren 1886-1901 på Bredåkra lägerplats. Därefter utnyttjades platsen under en tid av I 7, Karlskrona grenadjärregemente.

Kort historik
1944 till 1947 var F17 utrustad med bombplanet B3, Junkers Ju 86, som var utrustade för fällning av minor och torpeder.
1947 till 1956 var flottiljen försedd med T18B, en Saab18 version avsedd för bekämpning av fartyg och invasionsföretag med minor och torpeder. Torpeden blev emellertid aldrig något vapen, men minfällning pågick under några år.
Huvudvapnen för T18 blev i stället bomber och raketer, akan och den unika 57mm kanonen, monterad i bombrummet.
T18B blev med sin beväpningskombination något av en föregångare till senare tiders attackflyg.
Även ett antal B18B tillfördes flottiljen avsedda för målmarkering. Dessa utgjorde ett komplement till T18 då vissa av dessa var försedda med flygradar PS-18.
1954 till 1955 opererade ett antal A21RB på flottiljen och några inlånade A29B. Dessa användes i huvudsak för inskolning av flygande personal till jetflygplanens speciella egenskaper. Detta inför den kommande övergången till flygplan A32A Lansen.
1956 omvandlades F17 till en attackflottilj - den första i flygvapnet - och tog steget in i jetåldern med ombeväpning till A32A Attacklansen.
1973 påbörjades övergången till ett jaktförband, då två jaktdivisioner J35F Draken med en stomme från då nedlagda F3 överförs till flottiljen.
1975 Med den sista Lansenflygningen den 18 november avvecklades den sista attackdivisionen.
1976 till 1978 var F17 en ren jaktflottilj reducerad till två divisioner J35F.
1978 läggs en jaktdivision ned och ersätts med en modern spaningsdivision med SH37 och SF37 Viggen, överförda från det nedlagda F11.
F17 blir därmed en blandflottilj med jakt och spaning
1982 jaktdivisionen omskolas till JA37 ersätter J35F.
1993 flyttar spaningsdivisionen till F10 och ersätts med en JA37 division från nedlagda F13. F17 blir återigen en renodlad jaktflottilj med två divisioner.
2002 ombeväpnades flottiljen till två divisioner JAS39A Gripen


Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet

De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F17 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.
Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?

 

Länk till F17 Kamratförening

 

En artikel "F17 Kungl Blekinge Flygflottilj Attackförband"  publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 3 1965. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F17 vid den tiden.


Skrivet av: Stig Hertze


Senast uppdaterad: 2016-02-29