Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 

 

F3 Malmslätt
F3 Malmslätt


 

Officiella namn

Tredje Flygkåren

1926-1936

Kungl Östgöta Flygflottilj

1936-1974

Verksamhetsslag

Spaning

1926-1948

 Jakt

1949-1973

Flygplanstyper

S1 FVM S 21/25

1926-1928

S6A/B Fokker

1927-1944

S14 Fi Storch

1940-1947

S16 Caproni

1940-1943

S17BL Saab17

1942-1949

S22 FFVS 22

1944-1946

J9 Som spanings-fpl

1947-1949

S18A SAAB 18A

1947-1949

J22 FFVS22

1949-1952

J28A Vampire

1951-1955

J29 Tunnan

1953-1965

J35D Draken

1965-1970

J35F Draken

1970-1973

Kungliga Östgöta Flygflottilj
 

Malmen vid Malmslätt hade sedan 1913 varit arméflygets huvudbas.
När Tredje flygkåren bildades 1926 hade förbandet redan varit ett krigsorganiserat förband för samverkan med armén. Kåren blev därför som del av flygvapnet ett förband för armésamverkan.
Inledningsvis omfattade förbandet två jakt- och tre spaningsdivisioner samt depå och Flygvapnets jaktskola, som 1932 överfördes till Första Flygkåren i Västerås.
En arméspaningskurs, som var gemensam för hela Flygvapnet, genomfördes också varje år.
Under de första åren utbildades även i sjöflygning, då det armésamverkande flyget inte alltid kunde räkna med att disponera flygfält
1936 Namnändring till flygflottilj F3 har då tre divisioner för armésamverkan.
1940 i mars tillfördes en fjärrspaningsgrupp som senare under året utökades till en division och ingick i den nya flygeskadern som sattes upp.Flygfotografering och artillerieldledning utvecklades och samverkan skedde med Meteorologiska Centralinstitutet avseende vädertjänst.
1947 J9 överfördes från F8 för användning som spaningsflyg.

1948 ombeväpnades flottiljen till jaktflottilj enligt 1948 års försvarsbeslut och överfördes till 3.Flygeskadern, E3
1967 tillfördes en målflygdivision med J29C och J29F och 1970 fick man också ett antal SK60.
1968 placerades Flygvapnets Bomb- och skjutskola, FBS, på F3 och var kvar här till 1982.
1971 överfördes en målflygrupp J32B från F15 Söderhamn till F3 och 1972 påbörjades modifieringen av J32B till 32E och 32D för Målflygdivisionen.
1973 Överfördes den sista jaktdivisionen J35F till F17 i Ronneby och samma år flyttades Transportflygdivisionen på F8 över till Malmen med Tp85 Caravelle, Tp52 Canberra, Tp79, DC-3 och Tp83 Pembroke.
 

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F3 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?


Avveckling
1974-06-30 upphörde flottiljen, men Målflyg- och Transport-flygdivisionen levde kvar som detachementet F13 M och efter nedläggningen av F13 1994, F16 M.

 

Länk till F3 Kamratförening
 

Flottiljingenjören, fld Gunnar von Köhler skrev en artikel "F3 - ett modernt förband med gamla anor" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 3 1958. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F3 vid den tiden.


Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2015-10-15