Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Aktuell tidsperiod

 

 


F11 Nyköping
F11 Nyköping

 

Officiellt namn

Kungl. Södermanlands Flygflottilj

1941-1980

Verksamhetsslag

Spaning

1941-1980

Flygplanstyp

S16 Caproni

1941-1945

B3A Junkers 86

1945-1947

S18A SAAB 18

1946-1959

J9/S9 Seversky

1946-1949

S14 Fi Storch

1947-1961

S31 Spitfire

1948-1955

S28B Vampire

1953-1955

S29C Tunnan

1954-1966

S32C Lansen

1958-1978

S35E Draken

1965-1979

 

F11 museum
F11 historia kan du se och uppleva på F11 museum på Skavsta flygplats.

Info om öppettider mm


Kungliga Södermanlands Flygflottilj
 

Bakgrund
F11 startade 1941 med personal ur bl.a. F3 på Malmen som var en armé- spaningsflottilj främst avsedd för samverkan med vår armé inom landets gränser.
I slutet på 1930 talet blev det uppenbart att vi måste ägna vår uppmärksamhet på vad som hände utanför våra gränser, främst över våra omgivande havsområden.
F11 fick därför från början som huvuduppgift att utföra fjärrspaning.
Den första flygplanstypen blev därför S16 Caproni ett flygplan med lång räckvidd.

Ansvar för all spaning

S16 Caproni ersattes av Saab S18A för fjärrspaning 1946.
När F3 ombildades till jaktflottilj 1948 utökades F11 till fyra flygande divisioner (numrerade 1, 2, 3 och 5 divisionen). Den 5.divisionen blev försedd med de nyanskaffade S31 Supermarine Spitfire med inriktning på flygfotografering på högsta och lägsta höjd.
F11 blev därigenom flygvapnets största flygflottilj med bland annat staben förstärkt med en underrättelsefunktion.
Uppgiften blev därmed utökad till samordning av all slags spaning, endast en spaningsdivision ytterligare fanns vid F21 i Luleå.

Slut på propellerepoken
Jetåldern kom 1954 då spaningsversionen av SAAB Tunnan, S29C, kom i tjänst och ersatte S31.  Dessförinnan hade den flygande personalen flugit in sig på jetplan med J28 Vampire. Propellerepoken avslutades 1958 då S18A helt ersattes av S32C, Spaningslansen, för fjärrspaning.
1965 tillkom spaningsversionen av Draken S35E, som ersatte S29C som fotospaningsplan.
Detta var den sista ombeväpningen på F11 innan ned-läggningen.

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F11 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?


Avveckling

F11 avvecklades 1980
 

Flottiljingenjören, flygdir Nils Toll skrev en artikel "F11 firar 20-årsjubileum" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1961. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F11 vid den tiden.

 

 

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2016-02-28